İslam Tarihi-2 13.Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 18 Aralık 2019, 16:58:12

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 13.Ünite Özeti
GÜÇLÜ KOMUTANLAR DÖNEMİ (850-900)
SAMARRA DÖNEMİ (836-892)
MUTASIM DÖNEMİ (218-227/833-842)
 Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mu'tasım'ın Valiliği Ve Tahta Geçmesi
795 tarihinde Bağdatta doğdu. Harun Reşidin oğludur. Tahsil hayatı başarısız olduğu için çöle gönderildi. Ümmi olduğu zikredilir. Mısıra abisi Me'mum onu vali olarak tahin etti. Abisi Memun 4. Anadolu seferinde Pozantı da aniden ölümüyle Mutasım halife olmuştur.
Halife olmasında Türk komutanlarının dayının büyük olduğu rivayet edilmektedir.
Me'mun'un oğlu Abbas, amcası Mutasım a darbe girişim de bulundu. Mutasım Abbas ve yandaşlarını hapse attırıp işkence ettirmiştir.
 Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mu'tasım'ın Yönetimi
Mutasım Abbasi halifesi olması ile Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkler İslama girmiştir.
Memun ölmeden önce vasiyetname yazmıştır. Halku'l Kur'an meselesi üzerinde durulması gerekiyordu. Babek isyanın bastırılması.
 
Halku'l Kur'an
Kuranın mahlûk olup olmadığı hususu. Alimler baskı altına alınmıştır. Ahmet B. Hanbel kuranın mahlûk olmadığını savunmuştur. İmam Malik bu meselenin ciddileşmesinin anlamsız olduğunu söylemiştir.
 
Yönetimin de Türk Etkinliği ve Samarra'nın Kuruluşu
Mutasım devlet otoritesinin ( askeri , sivil , bürokratları ) Türklere dayandırdı. Türkler le beraber devlete idare edebilecek yeni bir şehir kurmaya karar verdi. Samarra seçildi. Mutasım, Bağdatta 145 km olan Samarra şehrini kurarak Türk askerleri ile birlikte oraya yerleşti. Hilafet merkezini de oraya yerleştirdi. Türklere araziler tahsil etti. Sosyal yaşam yerleri bile farklıydı.
 
MUTASIM DÖNEMİ DÂHİLİ PROBLEMLER
1.Muhammet b. kasım isyanı: Yönetimin kendisine kötü muamele yaptığı bahanesiyle taraflarıyla birlikte isyan etmiştir.
2.Zutların isyanının bertaraf edilmesi:  Basra nehir yolunu kontrol etmeye çalışan bu topluluk yağma yapılmıştır. Mutasım dönemin de dağıtıldı.
3.Babek isyanı: Abbasi devletini 20 yıl uğraştırmıştır. Devleti olumsuz etkilese de bertaraf edilmiştir.
4.Taberistan Valiliği Mazyar b. Karin isyanı: Mazyar devlete isyan etti. Horoson valisi Abdullah b. Tahir, Mazyarı mağlup ederek esir aldı ve başkentte idam etti.
5.Türk komutan Afşinin tasfiye edilmesi : Türklerin başkomutanı Afşinin ağır suçlamalarla halifenin gözün den düşürüldü. Böylece tutuklanıp hapse attırdılar. Hapiste öldü.

VASIK (842-847)
Mutasımdan sonra oğlu Vasık yönetime geçti. Babasının izinden gitmiştir Vasık döneminde Türkler bürokraside daha da etkili olmuşlardır. Yönetim de çok iyi değil Vasık veliaht bırakmadığı için yerine büroklatlarla, komutanlara kalmıştır. Vasık dönemin de Bizansla savaşlar devam etmiş, bazı savaşlarda Bizans ordusu bozguna uğratılmıştır.
845 te Bizansla esir mübadeleside vasık dönemin de gerçekleşmiştir. Vasık Abbasîlerde kuruluş ve yükseliş dönemin son halifesidir.
 Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
MU'TEZİLİ DÖNEMİN SONU: MÜTEVEKKİL (D.822-Ö.861)
Abbasi tarihin de ilk defa bir halifeyi seçmek için bir toplantı düzenlendi. Yapılan istişareler sonucun da Türk komutanların teklifi, bürokratların kabulüyle o sıralarda 26 yaşın da olan Mutasımın oğlu Caferin halife olmasına karar verildi. Cafer meclise çağrılarak mütevekkil unvanı ile halife ilan edildi.
Mütevekkelin ilk icraatı Mutasım ve Vasıkın topluma dayattıkları mutezeli anlayışı ortadan kaldırmak olmuştur. Bu dönemde mutezeli anlayışı topluma dayatan devlet adamları görevlerin den uzaklaştırılarak ehli-sünnet anlayışı öne çıkarılmıştır. Mütevekkil Kuranın mahiyeti üzerinden tartışmayı yasakladı.Kelami tartışma yapanların zindana atılacağı duyuruldu.
Ahmet b. Hanbel ve bazı ehli sünnet alimleri bizzat halife tarafından davet edilerek sarayda ağırlanmış hediyeler verilmiş ve onurlandırılmıştır. Mütevekkil , alimlerden mutezileye cevap teşkil edecek kitaplar yazmalarını istemiştir.
Mütevekkil ehli sünneti desteklemiş diğer fikirleri kabul etmeyip ağır uygulamaların içine girmiştir.
 
MÜTEVEKKİL'İN İKTİDAR MÜCADELESİ
Mütevekkil oğlu Mütezzi veliaht ilan etti. Diğer oğlu Muttasırı özletti.  Bu nedenle Muttasır ile Türk komutanlar anlaşarak Mütevekkeli bir askeri darbeyle öldürdüler.
Mütevekkil dönemi iktidar mücadeleri ile geçse de ilme hizmet alanın dada gelişmelerin olduğu bir dönemdir.
Muntasır 25 yaşında halife oldu 1 sene sonra hastalanarak öldü. Mütevekkilden farklı olarak ehli beyte iyi davranmıştır.
Muntasırın ölümünden sonra yerine Mutasırın diğer oğlu Muhammedîn oğlu Ahmet'e biat edilmesine karar verildi. Sonraki gün Müstain unvanıyla biat gerçekleşti.
Türk olmayan askerler devlete isyan etti . Türk askerler isyanı bastırdı fakat Türk askerler birbirleri içinde ayrılıklara düştü.
 Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
MU'TEZZ (866-869)
Mutezinin halife edilmesiyle 2 halife ortaya çıktı Multez başa çıktıktan sonra Müstainin hilafetten vazgeçmesini istedi. Müstain vazgeçmedi. Bağdat Mütezzin gönderdiği ordu ile Musaraya alındı.
Mutezze biat gerçekleşti. Mütezz babasının Türkler tarafından öldürüldüğünü biliyordu. Kendisi de onlar tarafından seçildi. Onlardan kurtulmanın yolunu aradı Vasif ve boğa en etkili Türk komutanlarını Mütezzi öldürttü. Sonrada Türk askerlerinin isyanıyla Mutez öldürüldü.

MÜHTEDİ (869-870)
Mutezzin öldürülmesinden sonra devlet ricalinin karalıyla halife olan mühtedi bir yıllık Abbasi halifeği görevinde ancak Türk komutanlarla mücadele ederek iktidar olmaya çalıştı. Son olarak Türklerden oluşan askerlerin onun sarayını muhasara etmesi sonucun da tutuklanarak işkence ile öldürülmüştür. Samarra bu şekliyle ancak entrikaların döndüğü bir merkez olmaktan başka bir şey olmamıştır.
 
SAMARRA DÖNEMİNİN SONA ERMESİ : MU' TEMİD (870-892)
Mütevekkilin oğlu olup Muhtedinin ölümünden sonra Mutemid başa geçirildi.
Türk unsurunun etkinliği zayıflamaya başlamıştır.
Mutemid, siyasi idari olmayan zayıf bir kişi olduğundan onun halifeliği sürecinden devleti asıl idare eden kardeşi muvaffak olmuştur.
 Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
EMİRU'L ÜMERALIK DÖNEMİ (900-950)
Türklerle halifeler arasındaki bu mücadele 892 yılında merkezin tekrar Bağdata nakledilmesine kadar devam etti. Fakat hilafet merkezinin Bağdata nakledilmesi, halifelik müessesinin siyasi nüfusu bakımından büyük bir değişiklik meydana getirmedi. Halife Mutazıd devrinde kısmi bir toparlanma olduysa da onun ölümüyle durum tekrar eski haline döndü. Bu seferde devlet erkânı arasındaki rekabet halifeliği yıpratıyordu. Halife Razi, bu duruma son vermek maksadıyla adeta halifelik yetkileriyle donattığı Muhammet b. Raik el Hazari yi emirül ümera tayin etti. Ancak bu tedbir de beklenilen sonucu vermedi . Bu sırada imparatorluk iyice parçalanmış ve halifenin sözde iktidarı Irakın bir kısmıyla sınırlı kalmıştı.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3544.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Gülşah

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git