İslam Tarihi-2 8.Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 04 Aralık 2019, 18:01:25

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 8.Ünite Özeti
EMEVİLERİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

II. VELİD B. YEZİD B. ABDÜLMELİK DÖNEMİ (90/709-126/744)
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Saray Kavgaları ve Çöküş

Hişam b. Abdulemik dönemi denge bozulmuştur.
Velîd'in gayr-i ahlâkî davranışları yüzünden daha sonra amcasının ona karşı tutumu değişti.
Velîd, babası Yezid gibi içkiye, kadınlara, av partilerine düşkün idi. Hafifmeşrep bir kişiliğe sahip olup, zamanının çoğunu eğlence ve şiir meclislerinde geçirirdi. Her türlü "fisku fücur"a dalan bir kişiliğe sahipti. Mukaddes değerlerle alay ederdi. Her türlü kötülüğü yapmaya müsait bir tabiata sahipti.

Velîd'in Mekke'ye giderken köpeklerini sandıkların içine gizleyerek beraberinde götürdüğü, orada da günlerini eğlenceyle geçirdiği, namazları onun yerine âzatlısı Îsâ b. Muksim'in kıldırdığı zikredilir. 
Hişam'ın ölüm haberi ve kendisinin devletin başına geçeceği müjdesi kendisine ulaştığında bunu içki içerek kutladı. II. Velîd, otuz beş yaşında devlet başkanı oldu (125/743).

II. Velîd, tahta geçtiği ilk günlerde Irak ve Horasan valileri hariç Hişâm'ın tayin ettiği bütün valileri ve diğer önemli memurların çoğunu görevden aldı. Dayısı Yûsuf b. Muhammed'i Medine, Mekke ve Tâif genel valisi tayin etti.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
II. Velid'in Kişiliği ve Öldürülmesi

Velîd döneminde Bizans'a karşı yaz seferlerine devam edildi.
II. Velîd döneminde Ehlibeyt'ten Zeyd b. Ali'nin oğlu Yahyâ, kendisine katılanlarla birlikte ayaklanınca Horasan Valisi Nasr b. Seyyâr tarafından Cûzcân'da yapılan bir savaşta öldürüldü. Bu durum Horasan'da Emevî aleyhtarlığını şiddetlendirdi, Abbâsî davetini güçlendirdi.
Emevî ailesi, Velid döneminde ilk defa kendi içinden parçalandı; Yezîd (III.) b. Velîd b. Abdülmelik'in liderlik ettiği bir isyana dönüştü.
Velîd beraberindeki az sayıda kişiyle Tedmür civarındaki Bahrâ Sarayı'na sığındı ise de sarayına giren isyancılar tarafından öldürüldü (27 Cemâziyelâhir 126 / 16 Nisan 744).
III. Yezîd'i etkileri altına alan Kaderiyye mensuplarının da bu harekette rolü bulunduğu bilinmektedir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
III. YEZİD B. VELİD B. ABDÜLMELİK (Ö. 126/744) (NİSAN 744 - EKİM 744)

Babası, I. Velîd'dir.

III. Yezid b. Velid b. Abdülmelik, Emevî devlet başkanlığı koltuğunda oturan II. Velid b. Yezid b. Abdülmelik'i bir askeri darbe ile ortadan kaldırdı.
III. Kelbilerin desteğini aldı. Kaderiyye mensupları da ona destek verdiler.

III. Yezid'in Saltanatı ve İç Karışıklıklar

III. Yezîd'in bir isyanla askeri darbeyle Kelbilerin desteğiyle başa geçmesi, Kelbîler'le Kaysîleri karşı karşıya getirdi, Emevî hânedanı mensuplarını da birbirine düşürdü.
III. Yezîd, saltanatının ilk günlerinde Emevî ailesinden birilerinin önderlik yaptığı Kaysî isyanlarıyla karşılaştı.
II. Velîd'in ölüm haberini alan Humuslular III. Yezîd'e biat etmeyip Muâviye b. Yezîd b. Husayn'ı başlarına getirdiler. Kınnesrîn, Kudüs ve Filistin'e mektuplar yazarak II. Velîd'in intikamını almak için kendilerine katılmalarını istediler. Emevî ailesinden Yezîd b.Hâlid b. Yezîd de onlara katıldı.
İsyancılar, III. Yezîd'in kardeşi Abbas b. Velîd'in sarayını tahrip ederek çocuklarını tutukladılar. Kendilerini desteklediği halde, Dımaşk üzerine gitmemelerini tavsiye etmesi yüzünden samimiyetinden şüphelendikleri Humus Valisi Mervân b. Abdullah'ı öldürdüler. Ardından Dımaşk üzerine yürüdüler.

III. Yezid'in İcraatları ve Ona Karşı İsyanlar

126 (743) yılında Horasan'da Kelbiler'le Kaysîler arasında Emevîler'in yıkılışına kadar devam eden kabile mücadelesi baş gösterdi.
Valiliklere atamada genellikle Yemenliler'i tercih etti. III. Yezid, altı ay saltanat sürdükten sonra öldü (19 Zilhicce 126 / 2 Ekim 744).
Emevî ailesinin birbirine düştüğü III. Yezîd dönemi Emevîler'in çöküşünün de başlangıcı sayılır.
Bu dönemde Abbâsî isyan hareketi büyük güç kazandı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
İBRAHİM B. VELİD B. ABDÜLMELİK (Ö. 132/750)

Bazı merkezler onun halifeliğini tanımadığı gibi Humus halkı da kendisine itaat etmedi.
Üç ay kadar bu makamda kalabilen İbrahim'in bütün zamanı kargaşa içinde geçti.
Ancak Mervan'ın asıl amacı devletin başına geçmekti.
Meydana gelen savaşta (7 Safer 1271 /18 Kasım 744) İbrahim'in kumandanı Süleyman b. Hişam yenilip Dımaşk'a sığındı. Süleyman ve adamları bu sırada ll. Velid'in hapiste bulunan iki oğlunu öldürdüler.
Mervan bu zaferin ardından Dımaşk'a girdi ve halifeliğini ilan etti.
İbrahim, Emevi hilafetinin sona erdiği Zap Suyu Savaşı'nda (ll Cemaziyel ahir 132125 Ocak 750) öldürüldü.

MERVÂN B. MUHAMMED B. MERVÂN B. EL-HAKEM EL-HIMÂR (ö. 132/750)

Mervan, 105 (723-24) yılında Bizans'a karşı düzenlediği seferde Konya ve Kemah'ı zaptetmişti. Daha sonra Kafkas cephesinde savaştı.
Mervan, 114'te (732) Hişam b. Abdülmelik tarafından Mesleme b. Abdülmelik'in yerine el-Cezire, İrminiye ve Azerbaycan valiliğine tayin edildi. Askeri bakımdan önemli olan bu bölgede kaldığı on iki yıllık süre içinde Hazarlar'a karşı seferler düzenledi.
lll. Yezid'e karşı isyan etti. Ordusunun başında İrminiye'den ayrılıp el-Cezire'ye geldi. Ancak Derbend'de vekil bıraktığı Sabit b. Nuaym ve emrindeki Kelbilerin lll. Yezid'e biat ettiğini duyunca geri dönmek zorunda kaldı.

Suriye üzerine gitmek için hazırlıklarını tamamladığı sırada lll. Yezid'in kendisini el-Cezire, İrminiye, Musul ve Azerbaycan valiliğine getirmek istediğini bildiren mektubunu aldı.
Teklifi kabul edip isyandan vazgeçti ve Yezid'e biat etti (744).
II. Velid'in ölümünden sorumlu tuttuğu Kaderiye mensupları hariç genel bir af çıkarmak oldu.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Mervan Döneminde İsyanlar

Suriye'de İsyanlar

El-Cezire'de isyanlar

Irak'ta İsyanlar

Hicaz'da isyanlar

İran'da İsyanlar

Memleketin her tarafında isyanlar baş gösterdi. Bu isyanlara Kelb kabilesi mensupları, Harici fırkaları, bazı hanedan mensupları, Abdullah b. Ömer b. Abdulaziz gibi daha önce valilik yapan ileri gelenler katılmışlardır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Abbasi İsyanı

Tahta geçtikten itibaren üç yıl kadar isyancılarla uğraşan Mervan, nihayet Harran'a döndü. Bu esnada Horasan bölgesinde Abbasi isyanı başgösterdi.
Irak ve Horasan'da geniş bir taraftar desteği sağlamıştı.
Kelbiler ve mevali olmak üzere rejime muhalif olan bütün gruplar destek veriyordu. Ebu Müslim, 747 yılında Abbasi ailesi adına Horasan'da isyanı başlattı. Emevilerin son Horasan valisi Nasr b. Seyyar, istediği desteği merkezden alamayınca meydana gelen çatışmalarda sürekli Nasr'ın ordusu Mağlup oldu. 749'da Horasan'ın tamamını Abbasiler ele geçirdi.

Emevilerin Sona Erdiren Savaş: Zap Suyu Savaşı (750)

Emevîler'le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Emevîler'in yıkılışıyla sonuçlanan savaş (132/750).
Son Halife Mervan, Mısır'a kaçtı. Mısır'da yakalanarak öldürüldü (Zilhicce 1321 / Ağustos 750). Böylece Emevi Devleti tarihe karıştı.
Abbasiler, Emevi avına çıkarak o hanedana mensup herkesi öldürmüşlerdir. Mezarlarını söküp hakaret etmişlerdir. Muaviye ve Ömer b. Abdulaziz'in mezarına dokunmamışlardır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
EMEVİLERİN YIKILIŞ SEBEPLERİ

1. Muhalif Grupların İsyanları (Dini ve siyasi isyanlar):
a. Hz. Ali taraftarlarının isyanları: Hz. Ali taraftarları ile Emevilerin çatışması, aslında tarihî arkaplanda mevcut olan Haşimî - Ümevî mücadelesinin yeniden tarih sahnesine çıkmasıdır.
b. Haricilerin İsyanları

2. Kabilecilik (Kelbî- Kaysî kabileler arası mücadeleler): Ordugah şehirlerindeki Kuzey (Kaysiler)-Güney (Kelbiler) Arapları arasındaki mücadele. Yezid'in ölümünden sonra Kaysiler Abdullah b. Zübeyr'i, Kelbiler Mervan b. Hakem'i destekleyeceklerdir. Bundan dolayı
684 yılında Mercirahit (II. Cemel) savaşı ile karşı karşıya geleceklerdir.

Emeviler Güneyli Yemeni veya Kuzeyli Mudari tarafların desteğine muhtaç oldular. Bundan mütevellit bazen Kayslı bazen Kelbliler öne çıkmıştır. Ömer b. Abdulaziz hafifletilmiş, Muaviye, Abdulmelik, Velid ve Hişam dönemlerinde denge, diğer halifelerde denge bozulmuştur.

3. Hanedan mensupları arasındaki bölünmeler: Makro düzeyde güneyli-kuzeyli çatışmasının yanında mikro düzeyde Emevi ailesi içerisinde yönetimi ele geçirme mücadelesi.
Kuzeyli Arapların desteği ile gelmiş olan son halife II. Mervan Dımeşk'ten Harran'a geçmiştir.

4. Arapçılık Taassubu: Devletin Araplık yönü ve Arap asil sınıfının oluşması
Cihanşumül bir İslam devletinde imtiyazlı bir sosyal sınıfın ortaya çıkışı

5. Bazı devlet başkanlarının ahlakî zaafları

6. Mevaliye köle muamalesi yapmaları: Mevalî, Araplar tarafından küçümsenmiş, gayrimüslimlerden alınan cizye onlardan da alınmaya devam edilmiştir. 

7. Fetihlerin getirdiği siyasi ve iktisadi menfaatler.

8. Aile  İçi  Taht  Kavgaları: Saray  içi  darbe  de  Emevîlerin  yıkılışının  önemli sebeplerindendir.

9. Halifelerin sert politikaları ve bazı zulümleri: Muaviye'nin Hz. Ali ile savaşı ve taraftarlarına baskısı Hucr b. Adi örneği, Yezid'in Kerbela olayı, Medine işgali ve Harre vakası, Mekke kuşatmaları ve Kabe'nin taşlanması, Hişam'ın Zeyd b. Ali'yi öldürmesi vs.

10. Son Halifelerin Beceriksizliği

11. Abbasi Muhalefeti: 32 yıl.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com


Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3477.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Gülşah

Allah razı olsun çok anlaşılır olmuş hocam renkler ayrı bir güzellik katmış selam ve dua ile inşallah,başarılar dilerim...
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Mehmet Pekdemir Koü

Çok güzel sağolasınız efendim.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Mehmet Pekdemir

Melek

Allah razı olsun emeği geçen hocalarımızdan..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git