Mantık 1. Ünite Soruları 1

Başlatan Lütfiye Demiral, 09 Kasım 2019, 00:27:24

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Lütfiye Demiral

1) İlk kez kullanan antik çağ Yunan filozofun adı nedir?
A) Logos
B) Herakleitos
C) Hermenios
D) Philo

2) nutuk'tan türediğini belirten Farabi mantı kelimesinin hangi anlamda kullanmamıştır?
A) dıştan konuşma
B) İçten konuşma
C) İnsanın yaratılışında olan ruh kuvvetidir,
D) Rasyonel düzeni ifade eder

3) mantığın konusuna göre tanımı yapılmamıştır
A) mantık akıl yürütme bilimidir
B) Mantık bilinenden bilinmeyene nin elde edilmesine aracı olan bilimdir
C) Mantık hakikate sevk eden zihin işlemlerinin bilimidir
D) Mantık doğru tutarlı düşünmedir

4) Mantığın akıl ilkeleri hangisi değildi
A) Özdeşlik
B) Çelişmezlik
C) Yeter sebep ilişkisi
D) Nedensellik

5) her şeyin varoluş sebebi vardır şeklinde ifade eden kimdir
A) Herekletos
B) Leibniz
C) İsogoci
D) Hermenios

6) özdeşlik ilkesinin tanımı ndan biri değildir
A) analitik önermeler olup düşünme evrenimizi yeni bilgi katmaz
B) Öznesi ile özdeş olan kavramı ifade eder
C) Özdeşlik bir şeyin kendisiyle aynı ve bir olmasıdır
D) Tutarlı düşünmemiz temelini oluşturur

7) hangisi özdeşliğin tarifi değildir
A) bir şey neyse odur
B) Her şey kendisinin aynı aynısıdır
C) A A dur
D) A hem A hemde A olmayandır

8)bir şeyin aynı anda ve aynı yerde hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olmaz tanımı kimindir
A) özdeşlik
B) Çelişmezlik
C) Üçüncü halin imkansızlığı
D) Yeter sebep ilkesi

9)çelişmezlik ilkesi ne aynı niteliğin aynı zamanda aynı özneye aynı bakımdan hem ait olması hem de olmaması imkansız da kime aittir
A) Aristoteles
B) Farabi
C) isagoci
D) cedel

10) düşünülen konu ve objeden bağımsız olarak yalnızca zihin kendi kendisiyle uygunluğu araştıran ilke hangisidir
A) informel
B) içeriksel
C) maddi
D) formal

11) mantığın mahiyetinin tanımı hangisi değildir
A) mantık doğru düşünmenin ve akıl yürütmenin şartları ile kuralları bildirir
B) mantık doğrusal akıl yürütmenin biçimi ile ilgilidir
C) mantık doğrusuna akıl yürütmenin geçerliligi de denir
D) akıl yürütmenin basamakları arasında tutarlı değildir

12)ilk defa porphyries tarafından eseri kim ele almıştır
A) isagoci    b) logos     c)philo     d)hermenios

13) aşağıdakilerden hangisi mantığın konularını arasında yer alır
A) cedel     b) safsata     c) topikler     d) tabiat

14) hayal gücüne dayalı sözlerle duyguları anlatan kavram hangisidir
A) hitabe    t b) safsata     c) şiir     d) kıyas

15) mantık ilmi ile ilgili hangisi söylenemez
A) mantık akıl yürütme
b) sembolik bir bilimdir
C) mantık dili incelemez
D) mantık doğru ve tutarlı düşünme ye dayanır

16) mantık ilkesi olmaktan ziyade varlık ilkesi olduğunu savunan ilke hangisidir
A) yeter sebep ilkesi
B) 3 halin imkansızlığı ilkesi
C) çelişmezlik ilkesi
D) özdeşlik ilkesi

17) determinizm ortaya çıkaran ilke hangisidir
A) özdeşlik ilkesi
B) çelişmezlik ilkesi
C) yeter sebep ilkesi
D) üçüncü halin imkansızlığı ilkesi

18) informel mantık konusu hangisi değildir
A) özel mantık ve metodoloji de denir
B) işte iş kanunlarına inceler
C) zihin konularını inceler
D) Aristoteles tarafından kurulmuştur

19) mantığın konuları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A) Burhan analitikler
B) cedel topikler
C)safsata sofistik çürütmeler
D)Burhan retorik

1)B   2)D   3)D   4)D   5)A   6)D   7)D   8)B   9)A   10)D   11)D   12)A   13)D   14)C   15)C   16)A   17)C   18)D   19)D


Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3400.0

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Halime küçük

13.soru mantığın konuları arasında yer almaz olacak galiba
  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Lale

  • Üniversite: Hiçbiri

Emine Acar

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Ayşe ferhan

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Aisenur Özger

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Emine ÖZTÜRK

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Özlemavci

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Nurdan

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git