Mantık 2. Ünite ( Farklı Özet)

Başlatan Lütfiye Demiral, 08 Kasım 2019, 23:56:06

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Lütfiye Demiral

MANTIĞIN AMACI
Mantık ilminin temel amacı, doğru düşünmek, doğru ve yanlış düşünceyi ayırt etmektir. Doğru ve geçerli düşüncenin kanun ve kurallarını araştırır.
    Mantık ilminin başlıca amaçları;
• Akli şeyleri hisse dayanan şeylerden arındırmak doğru çıkarımda  bulunmasını sağlamak.
• İnanç alanında burhanı (kesin bilgi) şüpheden ayırt etmek.
• Akıl yürütme yollarını açıklamaktır.
• Doğru düşünceyi yanlıştan ayırt etmek.
MANTIĞIN ÖNEMİ
Hem Batı 'da hem de İslam dünyasında tarih boyunca pek çok filozof mantık ilminin bütün ilimlerin temeli ve ölçüsü konumunda olduğunu, öğrenilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
  Mantık ilmine büyük önem veren ve öğrenilmesini zorunlu kılan STOACILAR onun önemini, yumurtanın kabuğuna, bahçede duvara, kaleye benzetmişlerdir.
  STOACILAR için mantık ilmi diğer ilimlerin önünde ve temelidir.
  FARABİ, mantığı nahiv ilmine benzetmiş, nasıl nahiv ilmi dil ve sözcüklerle ilişkisi, mantık ilmi de akıl ve düşünceyle ilgilidir.
  GAZALİ'NİN mantık ilmine dair müstakil bir eseri Mİ'YARUL İLM (ilmin ölçütü) adını vermesi mantığa verdiği önemi gösterir.
  GAZALİ mantığı şiirin ölçüsü aruz ve iraba benzeterek şiir için önemli ise mantık ilmini doğru ve yanlış düşüncenin ilmi olduğunu söylemiştir.
  GAZALİ ' Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmeyeceğini ifade etmiştir.
  ARİSTOTALES; mantık ilminin kurucusudur.
  GAZALİ; Formel mantığa İslam dünyasında meşruiyet kazandırmıştır

  MANTIĞIN UYGULAMA ALANLARI
                                    KİŞİSEL ALANDA
Kişilerin pek çok alanda muhataplarını ikna edici; tutarlı mantıklı bir konuşmayla bilgilendirmelidir. Mantık kurallarını bilmek kişiye üstünlük sağlar ve faydasız tartışmalar, kelime ve kavram kargaşası yaşamaz, birbiriyle çelişen düşünce inanç ve iddialara inanmaz.
FARABİ, mutluluk yolunda yürüyen insanın önce mantık öğrenmesi gerektiğini bildirir
                                            SOSYAL ve PRATİK ALANDA
Mantık günlük hayatta pek çok olaydan doğru çıkarım yaparak yanlışa karşı tedbir almamızı sağlar. Çeşitli grup farklı inanç ve düşünceleri anlamada isabetli karar vermeye yardımcı olur
     
                                 BİLİMSEL ve FELSEFİ ALANDA
Mantık tüm ilimlerin temeli, ilimlerin ilmi denilmiştir. Mantık hem bilim hem felsefe yapan kişilerin,  ilmen ve fikren geliştirmek isteyenlerin akıllarını iyi kullanmalarını düşüncelerinin doğru ve tutarlı düzgün ifade etmelerini sağlar.  
                               TEKNİK ALANDA
Modern sembolik mantık her türden elektrik devrelerinin bilgisayarların ve otomasyon teorilerinde yaygın olarak kullanılır. Teknik alanda gelişmeye katkısı büyüktür.
    MANTIĞIN FAYDALARI  
Doğru ve geçerli bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmektir.
GAZALİ, mantığı bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için teraziye benzetir.
İBNİ SİNA, doğru tanım ve doğru kıyası, yanlış tanım ve yanlış kıyası ve bunların çeşitlerini bize öğretmek olarak kabul eder.
FARABİ, mantık hataya düşmenin mümkün olduğu bütün konularda düşünce kuvvetini doğru yöne sevk eder.
GAZALİ,  mantığın faydası bilgiden yararlanmayı mümkün kılmasıdır. Mantığın bir başka faydası da duyuların yanıltmalarına karşı insan aklın güvenilirliğini göstermektir.
MANTIĞIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
MANTIK ve DİL:
Mantık doğru  düşünmenin tespitini yaparken ,dil düşünmeyi ifade etmede kullanılır.Mantık kullanılan dilin ve terimlerin sınırlarının iyi çizilmesini,anlam belirsizliğine ya da çok anlamlılığa kayılmamasını yani dilin açık seçik kesin olmasını ister.
MANTIK ve METODOLOJİ  
Metodoloji; bilimlerin dayandıkları yöntemleri ve bunların kullanış yollarını gösterir. Mantık ise yöntemlerin tutarlı olup olmadığını inceler.
MANTIK ve BİLGİ TEORİSİ
EPİSTOMOLOJİ(bilgi teorisi):Bilginin tanımı, nasıl meydana geldiği, bilgide suje ile objenin rolleri, bilginin kesinlik derecesi, neyi bilip neyi bilmeyeceğimizi araştırır.
Bilgi teorisi herhangi bilgi değil doğru bilgidir. Bu noktada mantık ile çakışır.
MANTIK ve FELSEFE
Felsefe, varlık, bilgi ve değer hakkında açıklama yapar. Filozofların görüşlerinden bahseder. Mantık, ilmi görüşlerin geçerli olup olmadığını inceler. Mantık ilmi klasik mantıkta akıl ilkelerinin varlık ve metafizikle ilişkileri felsefeyle olan ilişkisidir deriz.
MANTIK ve MATEMATİK
Matematik kesin ve doğru çıkarımları sembolle ifade eder.
Formüllerin temeli olan aksiyom ve postulayı mantıktaki özdeşlik ilkesine uygulamasıyla matematik ve mantık ilişkilendirilir.
Matematik sayılara ve şekillere ait ilişkiyi, mantık ise düşünceler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma ve ispatlama çabasıdır.
MANTIK ve PSİKOLOJİ
Mantık yalnızca akıllı ve yetişkin insan zihnini inceleyip doğru düşünce yollarını gösterirken, psikoloji her türlü düşünce biçimini, normal anormal yetişkin ve çocukları inceler.
Psikoloji tespit yapar, mantık kural koyar.
MANTIK ve SOSYOLOJİ
Sosyal bir varlık olan insanın düşüncelerinin toplumla ilişkisinde mantık kurallarını uygulayarak farklı görüşler ileri sürülmüştür.
MANTIK AHLAK ve ESTETİK
Her üç bilim normatiftir, yani kurallar ve şartlar koyar. AHLAK davranışların, MANTIK düşüncenin doğruluğuna, ESTETİK güzelliği oluşturmaya dair kurallar koyar
MANTIK ve DİN
İslam dini akla ve mantığa önem vermiş. Akıl dinin ve sorumluluğun temelidir. İslam dini insanın aklını kullanmasını ve geliştirmesini istemiştir.  Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3394.0

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Emine Acar

Emeklerinize sağlık tebyin ailesi
  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

HACER SAĞLAM ORAK

cok guzel ozetlemissiniz tesekkur ederiz😊
  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

gülhan arslan


Emeği geçen herkesten Allah razi olsun.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Nilgün

  • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Selda uysal

  • Üniversite: Hiçbiri

Vefas

  • Üniversite: Hiçbiri
Vefasızlık , Nankörlüktür.

Yukarı git