Fıkıh Usulü 1. ünite Soruları 2.

Başlatan Lütfiye Demiral, 05 Kasım 2019, 13:27:41

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Lütfiye Demiral

1. Fıkıh usulüne dair ilk eseri yazan âlim kimdir?
A) İmam Malik
B) İmam Şafii
C) Ebu Hanife
D) Şatıbi
E) Ahmed b. Hanbel

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü metodlarından biridir?
A) Memzuc metod
B) Çoktan seçmeli metod
C) Tümevarım metodu
D) Kıyas metodu
E) İcma metodu

3. Aşağıdakilerden hangisi fukaha metoduna göre yazlmış bir fıkıh usulü eseridir?
A) Müsellemu's-sübût
B) Cem'u'l-cevâmi'
C) Mirâtu'l-usûl
D) et-Tahrîr
E) el-Fusûl fi'l-Usûl

4. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü okumanın faydalarından biri değildir?
A) Bir imamı taklid etmek
B) Hükümleri tam manasıyla kavramak.
C) Müctehidlerin hükümleri çıkarırken takip ettikleri usul ve metodu öğrenmek.
D) Farklı mezheplere ait görüşleri mukayese edebilmek ve tercihte bulunmak.
E) Dinin hedef ve gayeleri olan makasıdu'ş-şeria'yı bilmek.

5. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulünün cevap aradığı sorulardan biri değildir?
A) Dînî hükümler hangi kaynaklardan ve delillerden ve nasıl elde edilir?
B) Dînî nasslar tefsir edilirken dil kurallarından ne şekilde faydalanılır?
C) Dînî hükümlerin dayandığı maksatlar ve maslahatlar nelerdir?
D) Bilgi kaynağı ve delil olarak Kur'ân'ın özellikleri nelerdir?
E) Felsefenin hükümlere etkisi nedir?

6. "Muayyen delil ve kaynaklardan elde edilen dini -ameli hükümlerin bilgisidir" şeklinde Fıkıhın tanımını yapan alim hangisidir?
A) İmam Malik
B) İmam Şafi
C) şatibi
D) Ebu Hanife
E) Ahmed b. Hanbel

7.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fıkıh usulüne fıkıh metodolojisi de denmektedir
B) fıkıh usulü kuran ve sünnetteki hükümleri doğru  ve gerekli hükümleri çıkarmak için bir ölçüdür.
C) fıkıh usulü ,füru fıkıh hükümlerinin kendi içinde tutarlılığını sağlamak için önem arz etmektedir.
D) fıkıh usulü kişinin faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
E) fıkıh usülü şeri ameli hükümlerle ilgilenmez.

8.alimler hiyerarşisinin en başında kim vardır?
A) fakih
B) usulcü
C) mecelle
D) kelamcı
E) müctehid

9.Her .......... alimdir .Her ...........  fakih değildir.Boşluklara aşağıdakilerden  hangisi gelir?
A) fakih-müctehid
B) alim-usulcu
C) fakih-usulcu
D) fakih-alim
E)kelamcı-usulcü

10.müctehid imamların kuran sünnet kıyas icma dışında başvurdukları yöntem imam eşleşmesinden hangisi yanlıştır?
A) Hanefi-istihsan
B) Şafi-istishap
C) maliki-istislah
D) hanbeli - istihsan
E)maliki-medine ehlinin ameli

11.aşağıdakilerden hangisi fıkıhın gayesi değildir.?
A) Fıkıh kuran ve sünnetten gerekli hükümleri doğru ,tutarlı ve sistematik olarak elde etmektir
B) hükümler bize nasıl ulaşmıştır, geriye dönüktür
C) yeni bir hüküm vermek gerekirse hangi delilden hareketle hüküm verilir
D) ileriye dönüktür.
E)geriye dönük değildir.

12.aşağıdaki özelliklere sahip olan fıkıh usulü metod hangisidir.?
• furu fıkıh hükümleri usulün hizmetçisi değil,usule hakimdir.
• Kelam konularına yer verilmemiştir.
• Hanefiler kullanmıştır
• Hükümden fıkıh usulü çıkarılır.
A) memzuc
B) tümdengelim
C) fukaha
D) kıyas
E) istihsan

13.fukaha metodla yazılmış eserlerdendir?
A) Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cessâs (370/980), el-Fusûl fi'l-Usûl
B) Kadı Abdulcebbâr el-mu'tezilî (415/1024), el-Umed
C) Ebu'l-Hüseyn el-Basrî el-Mu'tezili (436/1044), el-Mu'temed
D)  İmamu'l-harameyn Abdulmelik b. Muhammed b. Abdillah el-Cüveynî (478/1085 )el-Burhan
E) Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî (505/1111), el-Mustesfâ

14.es-Serahsi ye ait olan fukaha metodla yazılan usulüs-serahsi nin özelliğidir?
A) ilk eserdir
B) tam olgunlaşmış(sistemleşmiş)
C) dönüm noktasıdır
D) anlaması kolay ve sistemleşmiş
E)teorik ve soyuttur

15.mütekellim metodla yazılan eserlerden değildir?
A) Kadı Abdulcebbâr el-mu'tezilî (415/1024), el-Umed.  
B) Ebu'l-Hüseyn el-Basrî el-Mu'tezili el-Mu'temed
C) Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî (505/1111), el-Mustesfâ.
D) Fahruddin Muhammed b. Ömer er-Râzî (606/1209), el-Mahsûl
E) Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cessâs (370/980), el-Fusûl fi'l-Usûl.

16.aşağıdakilerden hangisi fer i hüküm değildir?
A)günde 5 vakit namaz kılmak
B)Zina haramdır
C)Vitir namazı kılmak vaciptir
D)cemaatle namaz kılmak sünnettir
E) zekat vermek vaciptir.

17."Namaz kılın ve zekat verin" ayetinde hangi siga vardır?
A)Farz
B)sünnet
C)nehy
D)emir
E)kıyas

18.memzuc metodun özelliği değildir?
A)fukaha ve mütekellim metodu birleştirilerek yazıldı
B)son dönemlerde yazılan eserler bu metoda uygundur
C)amaç birleşme uzlaşmadır
D)daha çok Hanefi fıkıh alimleri kullanmıştır
E)maliki alimleri kullanmıştır


Cevaplar: 1-B,   2-A,    3-E,    4-A,     5-E,     6-B,      7-E,     8-E,     9-D,     10-D,      11-E,   12-C,     13-A,     14-D,     15-E      16-E      17-D      18-E

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3340.0

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Vesile Karaşut Koü

Faydalandık.Allah razı olsun emektar hocalarım
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Fehmi Dönmez Koü

Allah razı olsun selam ve dua ile.....
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Akip

Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Lale

 • Üniversite: Hiçbiri

Emine ÖZTÜRK

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

dogeradem

Allah razı olsun .. Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Ayşe Dönmez

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Nurdan

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

gülhan arslan

Çok anlaşır ve kavrayici olmuş Allah razi olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Nilgün

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Mübeyyin

Allah razı olsun, emeğinize sağlık, kaleminize kuvvet. Vesile olan Tebyin ailesi de cennet ve cemalullah ile şerefyab olsun inşaAllah... 
 • Üniversite: Hiçbiri
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Özlemavci

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Şanver Tatlı

Emeklerin karşılığı elbette olacaktır.
Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Lale

 • Üniversite: Hiçbiri

Vefas

İhlas, ihlâslı olduğunu düşünmekten hayâ etmektir.
 • Üniversite: Hiçbiri
Vefasızlık , Nankörlüktür.

fatihaslankou

Lütfiye hocam Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git