İslam Tarihi-2 4.Ünite Özeti - 2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 22:56:32

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 4.Ünite Özeti - 2
Hz. Ali(600-661) ve Hz. Hasan(624-669) Dönemi

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hayatı
Ali b. Ebi Talib Hz. Peygamberin amcası Ebu Talibin oğludur. Hz. Peygamber'in damadıdır. Annesi Fatıma bt. Esed'dir. İslamı ilk kabul eden çocuktur.İslam davasının başından itibaren Hz. Peygamberin yanında yer aldı.Hicret esnasında Peygamber'in yatağına yatarak müşrikleri şaşırttı. Emanetleri teslim ettikten sonra Medineye hicret etti. Hicretin 2. Yılında Hz Fatıma ile evlendi. Hz Peygamberin nesli onun oğulları Hasan Hüseyinle devam etti.Vahiy katipliği yaptı. Tebük seferi hariç bütün gazvelere katıldı. Bazı seriyyelere komutan tahin edildi. Savaşlarda sancaktarlık yaptı. Hz Peygamberin cenaze teçhizi ve tekfini ile uğraşmış.  

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com                 
Hz. Ali nin Halife Seçilmesi(35/656)                                                      
Hz. Osman nın şehit edilmesinden sonra isyancılar yeni halifeyi  seçmek için ashaba, Hz. Ali ye Talha ya ve Zübeyr'e teklif götürmüş üçü de kabul etmemiştir.Nihayet Hz Ali ısrarlar ve baskılar sonucunda kabul etmek zorunda kalmıştır. Tüm Medine halkı ona biat etmiştir ancak Sad b. Ebi Vakkas,Abdullah b. Ömer,Muhammed b. Mesleme ve Usame b. Zeyd gibi bazı sahabiler biat etmemişlerdir.
Hz Ali halife olduğu halde Medine'de gücü elinde tutanlar isyancılardı. Bu sebepten katillerin  bulunup cezalandırması konusunda bir mesafe katedemedi..Hz.Ali'nin hilafeti Medine'de oturanların neredeyse tamamı tarafından onaylandıysa da bazı sahabiler Umeyye oğulları ve Cemel ashabınca kabul görmedi.Hz. Ali yi Haşımoğulları ensarın önemli bir kısmı ve Kufeliler destekledi. Şiat-u Ali hilafetin Hz Ali'nin hakkı olduğunu ve kendisinden önce bu makama gelenlerin bu hakkı gasp ettiklerini iddia etti. Bu iddialar temelinde İmamet teorisi geliştirildi.

Siyaseti Belirleyen Temel Dinamitler                                      
A)Kabilecilik
B)Din
C)Ekonomik Problemler
D)Kişisel çıkarlar ve İlişkiler

Hz. Ali'nin İlk icraatleri
1)Hz. Osman'ın Katillerini bulma çabası  
2)Vali Atamaları

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Muhalefet Cephesinin Oluşması
1)Muaviye b.Ebi Süfyan(601-680)
Suriye valisidir. Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Vahi katipliği yapmıştır. Hz. Ebu Bekir döneminde Suriye'de komutan yardımcılığı yapmıştır. Hz. Ömer onu önce Ürdün'e sonra Suriye'ye vali tayin etmiştir.Muaviye Hz.Ali'nin halifeliğini kabule yaklaşmamıştır. Umeyyeoğullarına mensup olması nedeniyle,onun intikamının alınmasının kendi hakkı olduğunu iddia ederek muhalefet görevini yürütmüş.

2)Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr'in Muhalefeti
Hz Ali ye biat etmekle birlikte, bu biatlerin rıza ile değil isteksizce olduğunu söyleyerek vazgeçen Talha ve Zübeyr'de Mekke'ye giderek Hz. Aişe  ile birlikte ikinci bir muhalefet cephesi ortaya çıkardılar. Onlara Hz.Ali'nin görevden aldığı Mekke, Basra ve Kufe valileride katıldı. Bu cephenin gerekçesi, Hz. Osman'ın  katillerinin bulunup cezalandırılmasıdır.

Cemel Savaşı(36-656)
Talha ve Zübeyr ile azledilen Mekke, Basra ve Kufe  valileri toplanarak Hz Aişe ile istişarede bulundular.Mervan b. Hakem gibi bazı kişilerde  Hz Aişe 'nin yanında yer aldı.Bin kişi ile Basra'ya  gittiler Basra valisinden şehri kendilerine teslim etmesini istediler fakat ikna edemeyince valiyi şehirden attılar.Gelişmeleri haber alan Hz. Ali üç bin kişi ile Basra'ya doğru hareket ettiler. Hudeybiye'de iki ordu karşı karşıya geldi.Savaş Hz. Aişe'nin devesinin etrafında cereyan ettiğinden Cemel savaşı adını aldı.On bin civarında Müslüman öldü.Bu savaş Müslümanların birbirlerinin kanını döktükleri ilk savaş olmuştur.Kelamı tartışmalara ve birçok mezhebin çıkmasına sebep olmuştur.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Sıffin Savaşı(37-657)
Hz Ali,Muaviye'yi kendisine itaate davet etmek için Cerir b. Abdullah el-Beceliyi bir mektupla Muaviyeye gönderdi.Muaviye, Ceriri üç ay oyaladıktan sonra tekrar Hz Aliye gönderdi.Bu arada Şam halkını gören Cerir şam halkının savaşmaya kararlı olduğunu bildirdi,
İki ordu Sıffin de karşı karşıya gelince Hz Ali, meseleyi barış yoluyla çözmek için Muaviye ve beraberindekileri itaate davet için heyet gönderdi.Cevap olumsuz olunca savaş başladı..Muharrem ayında savaşa ara verildi. Muaviye ise Hz Osman'ın katillerini istemekle kalmadı, Hz. Ali' nin halifeliği bırakmasını da açıkca dile getirdi.
Amr b. As ın fikriyle Muaviye taraftarları Kur'an  sayfalarını mızraklarının ucuna takarak aramızda Kur an hakem olsun' diyerek savaşı bitirme hamlesi yaptı. Hz Ali kabul etmek istemese de onun savaşçıları onu kabule mecbur etti. Hz Ali tahkime  razı oldu.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hakemler ve Tahkimname
Muaviye tarafı hakem olarak Amr b. Ası,Hz Ali tarafı ebu Musa l- Eş ari yi seçti. Tahkimane hazırlandı. Ve Esasları şunlardır;
a)Ali ve Muaviye belirlenen esaslara uyacak
b)hakem ve yakınlarının canları ve malları güvende olacak
c)Hakemler,Allah ın kitabıyla hükmedecek
d)Hakemler ramazan 37 (şubat658) tarihinde Dumetül- Cendel de bir araya gelecek
e)Taraflar toplantı yerine karşılıklı dört yüz kişi gelecek
f)Hakemlerin kararından sonra silahlar bırakılacak ve asla savaşmamak üzere memlekete dönülecek.

Tahkimane her iki hakem tarafından onaylandıktan sonra Eş as b. Kays tarafından okundu.Temimlerden bazıları'La hükme illa lillah' sözüyle halifelik meselesinin iki hakeme bırakılmasına itiraz etti. Bunun üzerine temim kabilesinden 12.000 asker Kufe'ye dönüş sırasında ordudan ayrılıp Kufe yakınlarındaki Harura ya çekildi.Böylece ilk Harici topluluğu oluştu.

Hakemlerin Kararları ve Sonuçları
Hakemler Dumetül Cendelde bir araya geldiler. Her iki hakem ,Hz Ali ve Muaviye nın azledilmelerine ve Müslümanların oluşturacağı şuranın halifeyi seçmesine  karar verdi.Her iki tarafta bu karara uymadı.Yapılan  görüşme ile Hz Ali halifelikten uzaklaştırılmış. Bu boşluktan yararlanan Şam bölgesi halkı hemen Muaviye ye halife olarak biat etmiştir. Hakemler söz verdikleri halde Kur an ve Sünet i bir kenara bırakarak arzu ve isteklerine göre hüküm verdiklerinden Hz Ali taraftarları'da alınan kararları tanımamışlardır. Hz Ali tekrar bir askeri harekat düzenlemeye fırsat bulamamıştır. Muaviye'de Amr b.As'ın siyası mahareti sayesin de  masa'da kazanmıştır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hariciliğin Ortaya Çıkışı
Hz. Ali ordusu içerisinde yeni bir muhalefetle karşı karşıya kalmıştır. Tahkimi kabul etmesinden dolayı Hz. Ali'yi eleştiren bir gurup 'Allah ın dininde hakemlere mi başvuruyorsun' diyerek tahkimi kabul etmenin büyük günah olduğunu söyleyerek tahkimi reddetmesini istemişlerdir. Hz.Ali ise anlaşmadan dönülmeyeceğini belirtmiş. Hz. Ali ile görüş ayrılığına düşen 12 bin civarındaki bir gurup ondan ayrılıp Harura denilen bir yerde çekilmişlerdir. Hz. Ali'yi tahkimden dolayı küfürle itham etmişlerdir. Muaviye'yi de halife olarak kabul etmemişlerdir.
Hz. Ali ayrılanlara(Haricilere) elçi göndermiştir onlarda Hz. Ali'ye ''Allaha tövbe edersen sana döneriz'' dediler. Hz. Ali de buna' Ben zaten Her günahtan dolayı Allah a tövbe ederim' dedi. Bu görüşmeden sonra onlardan 6 bin kişi Hz. Ali ye katıldı.

Nehrevan savaşı(39/659)
Hz.Ali ye muhalefete devam eden Hariciler Nehrevan a gitmiş. Taşkınlık ve direnişlerinden vazgeçmeyen Hariciler le çarpışma kaçınılmaz olmuştur.9 Safer 39/6 Temmuz 659 da yapılan şiddetli bir savaş sonrasında Nehrevan da bulunan haricilerin çoğu kılıçtan geçirildi. Nehrevan savaşı Hariciler in tek bir komuta altında ve tek bir düşmana karşı yaptıkları ilk ve son savaş olmuştur .Nehrevan savaşının önemli sonuçlarımdan birisi Hariciler ile ilişkilerin kesilmesi ve onların artık Hz Ali saflarına katılmaları ümidinin kalmamasıdır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ali'nin Vefatı(40/661)
Haricilerle Hz. Ali ye bağlı askerler arasında geçen Nuhayle savaşından sonra haricilerden bir gurup Mekke ye gitti. Mekke de kalan hariciler ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu mütalaa ederek ümmetin içine düştüğü burhanın sona ermesi için Hz Ali Muaviye ve Amr b.As ın öldürülmesine karar verildi. 17 Ramazan 40 (24 ocak 661)Abdullah bin. Mülcem adlı harici Hz. Ali'ye caminin kapısında suikast düzenledi başından darbe alan Hz Ali 2 gün sonra vefat etti. Amr bin as ile Muaviye'ye ise suikast düzenlenemedi.

Hz .Hasan (624-669)
Hz hasan 624 yılında Medine de doğdu Ifrıkiye ve  Taberistan fetihlerine katıldı.Hz Ali'nin vefatından sonra Hz hasana küfeliler  biat etmişlerdir.Küfede halife seçilmesinin ardından İran Mekke Medine hicaz ve yemen eyaletleride biatlarını bildirdi ancak mısır ve Suriye eyaletleri biat etmekten kaçındılar.Biat ederken Muaviye ye karşı mücadele etme sözü veren kufeliler, Hz Hasan a yeterli derecede güven ve destek vermedi .Hz Hasan Kufelilerle ve Muaviye ile baş edemeyeceğini anlayınca onunla anlaşarak  hilafet haklarından vazgeçti.Kufe ye dönerek halkın huzurunda Muaviye'ye biat etti.sonrasında Medine  de siyasetten uzak bir hayat yaşadı ve 10 yıl sonra vefat etti(46/669).

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3293.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Hamide Kulaksız Koü


Melek

Emeği geçen hocalarımızdan Allah razı olsun.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Aziz Türkmen Koü

Hocam cok güzel olmuş bu emeklerin kıymetini bilmeyi ve Şükrünü eda etmeyi nasip eylesin.  Tebyine Türkmen ailesi olarak çok teşekkür ederiz.
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Ya Rab Dostlarından Ayırma

bahtışen hacakKOÜ

Emek verenlerin ellerine sağlık. Çok faydalandık gerçekten.
  • Üniversite: Hiçbiri

Gülşah

Çok güzel hazırlanmış emeği geçen hocalarımıza duacıyız selametle...
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

bahtışen hacakKOÜ

Teşekkürler hocalarım. Konu özetleri çokk faydalı oldu.
  • Üniversite: Hiçbiri

AliAzakKoü

elleriniz dert gormesin hocalarim
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

AliAzakKoü

Allah razı olsun .iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git