İslam Tarihi-2 3.Ünite Özeti - 2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 22:45:30

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 3.Ünite Özeti - 2
Hz. Osman (644-656)

Hayatı

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Adı: Osman b Affan b.Ebul As.
Babası:Affan
Anne adı:Erva binti Kurayz dır.(Pegamberimizin halası Ümmü Hakimin kızıdır.)
Hz Osman Fil vakıasından 6 yıl sonra doğmuştur.Dolayısıyla Peygamberimizden 6 yaş küçüktür. KUREYŞ KABİLESİNİN Beni Ümeyye kolundandır. SOYU Efendimizle 4.kuşakta Abdümenaf b.Kusayda birleşir.
Gençliğinde babasıyla ticaretle uğraşmış. Mekkenin önemli tüccarları arasına girmiştir.
İslami dağvetin ilk yıllarında Hz Ebu Bekirin dağvetiyle islamla şereflenmiştir.Hatta Emevi ailesinden islama ilk giren odur.Vahiy katibidir. Aşere-i mübeşşeredendir. Hulefai raşidinin 3.südür.

Peygamber efendimizin kızı Rukiye ve Ümmü gülsüm ile evlenerek (Zinnureyn)İki nur sahibi lakabını aldı.İslamiyetin 5.yılında 615 de Habeşistana Hanımıyla birlikte hicret etti.Bir yıl sonrada Mekkeye dönerek,Medineye hicret etti.
Servetini bu davaya harcayanlardandı.Bir Yahudiden Rume kuyusunu satın alarak mü'minlere bağışladı. Tebük seferinde ordunun ihtiyaçlarının üçte birini karşıladı.Bundan dolayı Hz peygamberin "Bu günden sonra yapacakları Osmana zarar vermez" dediği rivayet edilmiştir.(Tirmizi menakıb 19).
Hz Ebu Bekirin katipliğini ve Müşavirliğini yapan,Hz Ömerin Halife seçilmesinde olumlu görüş bildiren.Ve yine Ömer'in danışmanıdır. Hudeybiyede Mekkeye elçi olarak gönderildi..Dönmesi gecikince onun öldüğü haberi yayıldı.Bunun üzerine Peygamber efendimiz ve sahabeler Semüre ağacının altında Rıdvan beyatını yaptılar.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Halife Seçilmesi (644-656)
Hz Ömerin daha önce belirlediği Aşerei mübeşşereden hayatta olanlar,Ali,Osman,Talha,Zübeyr,AbdurrahmanVE Saad dan oluşmaktaydı.Şurada ayrıca sadece oy kullanma hakkı olan Ömerin oğlu Abdullah da dahildi .Hz. Ömerin ölümüyle bu 6 kişi 3 gün içinde halifeyi seçeceklerdi.Bu süre içindede namazları Süheybi Rumi kıldıracaktı.
Abdurrahman b. Avf aralarında hakem tayin edildi.Abdurrahman halktan ve kabile reislerinin ileri gelenlerinden çok sayıda kişiyle görüştü.
ÖNCE Hz Aliyi, ardınan Osmanı çağırıp (ikisininde Allahın kitabına ve Rasulünün sünnetine uyma,Ayrıca ilk iki halifenin siyasetini takip etme konusunda teminat istedi. Hz Ali'nin: Gücümün ve bilgimin yettiği kadar..Hz Osmanın Tereddütsüz cevabı üzerine Osman halife tayin edildi.(23/644).Böylece Ümeyye oğulları yeniden iktidara gelmiş oldu.

Hz Osmanın halife seçilmesindeki etkenler:
-Hz osmanın yaşca daha büyük olması ve tecrübeli oluşu.
-Halife seçildiğinde 70 yaşında,Şehit edildiğinde 82 yaşında idi.
-Hz Aliye karşı özellikle Ümeyye oğullarının hoşnutsuzluğu(savaşlarda islam adına çok can almış olması)onlara eskileri hatırlatıyordu.
-Şura üyelerinin çoğu Osmana bir şekilde akraba idi.
-O dönemde Emeviler Medinede Haşimilerden nüfüs olarak daha fazla idi.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Yönetim Anlayışı
Resmen olmasada fiilen aile saltanatına dönüşmüştür.Çünkü Emevi oğullarının köklü bir siyasi geçmişi vardı.Bunun içinde her ne kadar istemesede Hz. Osman onların etkisinde kalıyordu.Bu hususta Saad bin Ebi Vakas ile Velid Bin Ukbe Kufe valisin değişmesinden dolayı şöyle demişlerdir:^^Sizler bu görevleri artık mülk haline getirdiniz. Yine Said bin EL as "Kufe arazisinin Kureyşin bahçesi" olduğu sözü önemlidir.Bundan dolayı Hz. Osman yönetiminin aldığı kararlar meşruiyyetten uzak kalmıştır.Diğer taraftan Emevi-Haşimi rekabeti.Kureyşli olan ve olmayan arap rekabetine dönüşmüştür.
Hz Osmanın ilk 6 yılı (24-29/644-49) sukunet yılı diye adlandırılır.Çünki Hz ömerin devamı niteliğnde geçmiş,ve bir sürü fetihler gerçekleşmiştir.Bu dönem islam coğrafyasının en geniş dönemidir.İkinci 6 yıllık dönem (30-56/650-655) iç karışıklık ve huzursuzluklarla geçti.
Bu konudaki bize ulaşan rivayetler:(Ebu mihnef,Vakidi,ve Seyf b.Ömer)tarafından gelmiştir.Bunlara göre Osman her konuda suçlanmış ve fırsatçılara hedef gösterilmiştir.Talha'ya isyancı denilmiş.Sözde: Hz Ali Osmanı eleştirmiştir.Lakin şu bir gerçektir ki o dönem fitne ateşini sürekli aktif kılan ABDULLAH İBNİ SEBEDİR.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
ŞAHSİ UYGULAMADAN KAYNAKLANAN ŞİKAYETLER
A) Devlet yönetimine Ümeyye oğullarının getirilmesi
KUFE  VALİLİĞİNE:Said b.Ebu Vakkasın yerine,Anne bir kardeş Velid b.Ukbe b. Ebu Muayt, ve Said b. As.
BASRA VALİLİĞİNE:Ebu Musa el Eşarinin yerine anne tarafından akraba Abdullah b. Amir.
MISIR VALİLİĞİNE:Amr b. As ın yerine süt kardeş Abdullah b. Sad b.Ebi Serh
DEVLET KATİPLİĞİNE:Mervan b.Hakem getirilmiştir.
Hz osman tüm bunları muhtemelen idareyi daha iyi sağlamak için bu değişiklikleri yapmıştır.
Hz osman akrabaya ve sılayı rahime çok düşkündü.Lakin atadıkları kişiler hep sabıkalı idiler.
Velid b. Ukbe:Münafık olduğu ayetle sabit.(33/18).Abdullah b. Sad irtidat etmiş.Mervan b. Hakem sürgüne gönderilmiştir.

B) Devlet imkanlarının Ümeyye oğullarına tahsisi
Beytülmalden amca Hakeme 100 bin dirhem.Damat Abdullah b.Halide 400-600 bin dirhem.Fedek arazisi Mervana,Medine çarşısının geliri  Mervan'ın kardeşi Harise.İfrikiyye ganimetleri Abdullah b.Sad ve Mervan b. Hakeme verilmesi.Yine Mervan'ın borcunun halife tarafından silinmesi..Bütün bunlar Ümeyye oğullarının Hz osmanın sıla-i rahim anlayışının istismarı ile oluşmuştur.

C) Mushafların yaktırılması
İslamın çok geniş bir coğrafyaya yayılmasının ardından değişik milletlerin farklı lehçelerle Kur'an-ı Kerimi farklı okumalarından kaynaklanan şikayetleri ortadan kaldırıp ana mushafa bağlı kalınarak elde ki tüm yazılı nüshaları yaktırıp Hz. Hafsa anemizde ki orijinal nüshanın aynısını çoğaltarak çeşitli merkezlere göndermiştir. Bu olay bir çok kişinin yanlış anlamasına sebep olmuştur.

D) Hz. Peygamberin yüzüğünü Ureys kuyusuna düşürmesi.
E) Ebu Zer gibi bazı sahabelri sürgüne göndermesi.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
İDARECİLERİN UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
Valilerin icraatları halkda hoşnutsuzluk oluşturdu. Mesela, Kufeliler vali Velid b. Ukbe'nin sarhoş olarak namaz kıldırdığı iddasında bulunmuş. ''Halife sarhoş bir kişiyi idareye layık görüyor'' şeklinde olumsuz bir kanaat oluşmuş. Said b. El As'ın''Kufe arazisi Kureyşin bahçesidir'' sözü üzerine Malik b. El Haris Eşter'in ''Allahın bize kılıçlarımızla bahşettiği bu arazilerin nasıl olurda Kureyşin olduğunu söylersin'' sözü üzerine tartışma çıktığı bunların bir söz düellosu değil Kureyşe karşı biriken organize bir muhalefetin işaretidir.

Mısır valisi Abdullah b. Sa'dın irtidatdan sonra tekrar valiliğe ve komutanlığa getirilişine tepkiler, onun idare ettiği orduda savaşmak istemeyen Hz. Ebu Bekir'n oğlu Muhammed gibi kişiler muhalefet etmişlerdir. Ayıca Amr b. As. Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr gibi sahabilerde idareyi eleştirmişlerdir. Medinede Mervan b. Hakemin yönetimi eleştirilmiş Ammar b. Yasir'in dövülmesi Abdullah b. Mesud'un Kur'anın çoğaltılması meselesinde maaşının kesilmesi, Hz. Aişenin de benzer bir uygulamaya maruz kalması eleştirilmiştir. Abdullah b. Sebe Hz. Alinin Peygamber varisi olduğunu Hz. Osmanın görevden alınarak Hz Alinin halife olmasını idda ederek Haşimi-Emevi mücadelesini körüklemiştir.

İÇTİMAİ İKTİSADİ VE DİNİ ALANDA DEĞİŞİMLER
-Toplumsal yapının değişimi
-Ekonomik değişimler: Refah toplumuna dönüş.
-Hz. Ömer dönemi maaş uygulamalarının neticeleri.
-Yeni etnik kimliklerin toplumda varlığı (İranlılar, Rumlar, Berberiler)
-Yerleşim mekanlarının değişimi.
-Kabilecilik asabiyetinin etkin hale gelmesi (Emevi-Haşimi rekabeti)
-Fetihlerin durması ile iç meselelere yönelme.
-Din anlayışının yorumlayışının değişmesi.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
PROBLEMLERİ ÇÖZME ÇABALARI
A) Yönetim muhaliflerinin sürgün edilmesi.
Ümeyyelileri (ateş taşıyan kervan) olarak niteleyen Ebu Zer'i Rebezeye sürgün etmişlerdir. Aksine Peygamberin sırlarını ifşa ettiği için sürgüne gönderilen Ömer ve Ebu Bekir döneminde Medineye giremeyen Hakem b. Ebul Asın affedilmesi eleştirilmiştir.
-Kufeli muhaliflerin Şama sürgün edilmesi: Yönetime muhalif olanlar: Ebu Zeyneb, Ebul Vera, Malik b. El Haris Eşter gibi kişiler Şama sürgün edilmiştir.
B) Eyaletlere müfettişlerin gönderilmesi. Kufeye Muhammed b. Mesleme, Şama Abdullah b. Ömer, Basraya Üsame b. Zeyd, Mısıra Ammar b. Yasir gözlemci olarak gönderilmiştir. Tüm bu icraatlar Emevi ailesine dayalı bir geçişe zemin hazırlamıştır.
C) Valilerle toplantı yapılması. Hz. Osman İslam coğrafyası üzerindeki bu fitnelerin önüne geçilmesi için merkezi valilerle toplantı yapmış ancak bir sonuca varamamıştır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
FETİHLER
İran Fetihleri: Hz Osmanın ilk 6 yılı sükunet ve  fetihlerle gerçekleşmiştir. Hz Ömer döneminde başlayan İran bölgesinin fethi tamamlandı. Hemedan ve Kirman fethedildi. Belucista'nın da ele geçirilmesiyle Sasanilerin son hükümdarı 2. Yerdücerd 31/651 Merv de öldürülmesiyle Sasani imparatorluğu tamamen fethedildi.

Horasan Fetihleri: Ahnef b. Kays komutasında ki ordu Horasanı Toharistanı Ermenistan Gürcistan Dağıstan ve Azerbaycanı bu dönemde fethetti. Said b. El As döneminde de Taberistan fetedildi. Özellikle Abdurrahman b.b Rebia El Bahili komutasında Hazar hakanı üzerine ordu gönderildi. Ancak İslam ordusu Hazar Türklerine karşı bu savaşda yenilgiye uğradı.

Anadolu Fetihleri:Hz Osman'ın emriyle Muaviye Habib b. Mesleme komutasındaki orduyu ERMENİYA üzerine gönderdi.Erzurumu alarak Tiflise kadar ilerledi.Ayrıca Maltya,Antakya ya kadar olan yerler fethedildi.Ancak müslüman nüfusun az olması nedeniyle buralar haraca bağlanarak ganimetler teslim alındı.

Kıbrıs,Rodos ve Sicilya'nın fethi:Hz Ömer zamanında izin çıkmayan deniz seferleri Osman zamanında yapılmaya başlanmış,Muaviye komutasında 28-648 Kıbrısa sefer düzenlenmiş,barış yoluyla fethedilerek vergiye bağlanmıştır.Aynı dönemde Rodos ve Sicilya fethedilmiştir.Akabinde Girit ve kos adaları fethedilmiştir.Kıbrıs'ın vergi vermemesi üzerine tekrar sefer düzenlenip fethi gerçekleşmiştir.Mısır valisi Abdullah b.Sa'd Bizansa karşı ^^Zatus -savari^^ diye anılan b üyük bir deniz savaşını kazanmıştır.Ve bu savaşta Finike -Antalya bir rivayete göre İskenderiye fethedildi.

Mağrib(Kuzey Afrika)Fetihleri:Bu bölge 1:LİBYA:El-Mağribul-Edna. 2:TUNUS-CEZAYİR:El-Mağribul-Evsat. 3.FAS VE MORİTANYA(İFRİKİYYE):El-Mağribul-Aksa diye üç bölgeden oluşmaktadır.
Bu bölgelerin tamamı fethedildi. Mısır valisi Amr b.EL as'ın yerine Abdullah b. Sa'd b. Ebi Serh,MIsıra vali tayin edildi.Abdullah b.Zübeyr komutasındaki ordu Trablusgarb'ı fethetti.daha sonra Kartaca fethedildi.Mısır halkı Abdullah b. Sa'd a bir türlü ısınmadı. Çünki o,Rasulullah'ın görüldüğü yerde öldürülmesini emrettiği kişi idi.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz Osman'ın katli: İlk önemli başkaldırı valilerin yerlerini değiştirmesinde Kufede oldu.Vali Said b. As'ın yerine Ebu Musa El-Eşariyi atamasını istediler.Hz Osman buna mecbur kaldı.Bu olay diğer bölgelerdeki asilere cesaret verdi.Ayrıca Hz ALİ,ZÜBEYR,TALHA HZ AİŞE'NİN ağzından mektuplar yazarak halkı isyana davet ettiler.35 yılı Recep ayında Mısırdan bir heyet Medineye geldi Hz Ali'ninde içinde bulunduğu bir gurupla Osman onları dinledi.ve onlara cevap verdi.Onların ikna olmuş şekilde geri dönmelerini sağladı.Fakat daha sonra Hz Osman'ın kölesi üzerinde çıkan düzmece bir mektup asilerin geri dönmesine sebep oldu.Bu arada hac için Mekke yerine Mediye dönen sayıları 600-1000 arasında bir gurupta Osmanı tahtan indirmek için Medine etrafında toplandılar. Hz Ali ve bazı büyük sahabiler olayın farkına vararak Hz Osman'ı uyardılar.Ancak bu gurup Osman'ın evini kuşattılar.Hz Osman valilerden yardım istedi isede istediği olmadı.Medine halkı onun öldürülebileceğini hiç düşünmemişlerdi.20 gün yada iki ay süren bu muhasara (18-zilhicce 35/17 haziran-656) günü Meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir canı katlettiler.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3292.0

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

Zuleyha Uzun KOÜ

  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Gülşah

Allah razı olsun selam ve dua ile...
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

AliAzakKoü

Allah razı olsun .iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
  • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Yukarı git