İslam Tarihi-2 1.Ünite Özeti -2

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 03 Kasım 2019, 22:09:03

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 1.Ünite Özeti -2
Hz. Ebubekir (573-634)  

Hayatı
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
-Asıl adı Ebubekir Abdullah b.Ebi Kuhafe El-Kureyşi et-Teymi'dir.
-ilk müslüman, ilk halife'dir. Halifet-u Rasulillah ünvanını ilk kullanandır.
-Oğlu Abdullah ve kızı Esma Kuteyle Binti Abduluzzadandır, müslüman olmadığı için onu boşadı. Oğlu Abdurrahman ve kızı Hz. Aişe Ümmü Rumman bint Amir ile evlendi. Daha sonra Esma Binti Umeys ve Habibe Binti hHrice (hazrecli) ile evlendi.
-Peygamber'imizin dostu, danışmanı ve hicret arkadaşıdır. Bütün savaşlara katılmış ,vahiy katiplerindendir.
-Ensab (Neseb soy) bilgisini iyi bilir . Mekke şehrinde Eşnak'dan sorumluydu.
-631 de Hac emiri. Peygamber'imiz hastalandığında yerine namaz kıldırır.
-Beni Saide gölgeliğinde Halife seçilmiştir.. .

Hz. Ebubekir'in İslam İçin Fedakarlığı

-Hz. Ebubekir(ra) malının bir bölümünü islam için, Tebük seferinde ise ordunun techizi için tamamını verdi.
-Bilal-i Habeşi, Amir b. Füheyre, Ebu Fükeyhe, ve Zinnure gibi köle ve cariyeleri satın alarak hürriyetlerine kavuşturmuştur.
-Osman b. Affan ,Zübeyr b. Avvam, Abdurahman b. Avf. Sad b. Ebi Vakkas ve Talha b. Ubeydullah  gibi gençler onun aracılığı ile müslüman oldular.
-Hicret de "Üzülme, ALLAH bizimle  beraber " sözüne muhatab olmuştur.
-Mescidi nebi'nin arsasını aldı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ebubekir'in Halife Seçilmesi

-Hz. Peygamber'imizin cenaze merasimi sırasında, Muğire b. şube'nin, beni saide 'de halife seçmek üzere olduklarını haber vermesiyle, Hz. Ebubekir, Ömer ve Ebu Ubeyde b. Cerrah ile toplantı yerine gittiler. Sad b. Ubade nin hizmetlerinden dolayı halifeliğin hakları olduğunu savundu. Hz. Ebubekir Halifeliğin Arapların saygı duyduğu Kureyş'in olduğunu savunup halkı ikna edip, Hz. Ömer'in halife olmasını teklif etsede Hz. Ömerin, Hz. Ebubekir e biat etmesiyle, Beni Saide de biat merasim başladı. Bu biate özel biat, Mescidi Nebide yapılan biate genel biat denilmiştr.
-Hz. Ebubekir' in ilk genç sahabi Zeyd b. Harise'yi Suriye üzerine göndermek üzere ordu komutanı olarak görevlendirdi. Üç bin kişilik ordu kırk gün süren seferin ardından azı isyankar kabileleri itaat altına aldıktan sonra çarpışmadan geri döndü.

Yönetim Anlayışı
A. İstişare (şura) siyasi sistem
Ridde olaylarında ordu başına geçmek istediğinde, Hz. Ömer ve Hz. Ali,nin itirazları.
Danışmanları, HZ. ÖMER, ALİ, OSMAN, ABDURRAHMAN B. AVF, MUAZ B. CEBEL'DİR.
Hz.Ömer davalara bakar.
Beytulmal emini Ebu UbeydeE b. Cerrah.
Devletkatibi, Hz. Osman, Ali, Zeyd b. Sabitdir. Hacib Şedid ile iştişare yapmıştır.

B. Kararlılık
C. Müsamaha
D. Ehliyet
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ridde Hadiseleri
Hz. Ebubekir'in(ra)ın Mütenebbilere ve Mürtedlere karşı kararlı tutumu:
Dinden dönenlere ve peygamberlik iddiasında bulunanlara karşı yapılacaklara karşı islamda ihtilaf yoktu ama zekat vermeyenlere karşı halife' nin tutumu belliydi. Fakat Hz .Ömer ve bir kısım sahabe Allah'ı birleyen kimseyle savaşmayacaklarını söylesede. Halife, "Hz. Peygamber'e verdikleri bir yuları bile bana vermeyi reddederlerse onlarla savaşırım". diyerek onları dize getirerek kararlılığını göstermiştir.

Toplu İsyanlar ve Onlarla  Savaşlar
-Hz. Peygamber dönemi ve Hz. Ebubekir dönemi.

-Bir kısmı İRTİDAT,(dinden çıkma)
-Bir kısmı  İSYAN dır. (dine  bağlı kalan ama zekat vermeyecellerini söyleyenler).
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Toplu İsyanların Nedenleri

a. inanç zayıflığı ve dini cehalet, islamlaşmadan ziyade medineye siyasi bağlılık. Siyasi ve sosyo kültürel bağlı tebea olmak.
b. Kabilecilik, kabileler arası rekabet
c. Bedevi psikolojisi ve Bağımsızlık arzusu, kanun  nizam tanımayan bedevi hayat, Bedevi olan Uyeyne b. Hıns'ın "Allah'a yemin ederim ki bir an olsun bile iman etmedim" demesi, Hz. Peygamber'in vefatından sonra.
d. Ekonomik sebebler, malı paylaşmamak arzusu, kazançlarını vermemek arzusu.

Mütenebbilerle Savaş
(Peygamberlik iddiasında bulunanlar.)

1.Esved el. Ansi: Yemende ortaya çıktı.Vali BAZANı öldürüp hanımıyla evlendi Hz. Peygamberin emriyle hanımının  hilesiyle öldürüldü.
2.Tuleyha b. Huveylid: Müslüman olup Esed ,Gatafan ve Tayy kabilelerinin desteyiyle peygamberlik iddiasında bulundu. Halid b. Velid in ordusuyla savaştı. Şam'a kaçtı, sonra müslüman oldu.
3.Seccah bt. Haris: Hiristiyan kahine Tenim kabilesi lideri Malik b. Nuveyre  ile hareket ederek peygamberlik iddia etti. Halid b. Velid ile karşılaşınca Malik teslim oldu, Seccah daha sonra müslüman oldu.
4.Müseyylimetü'l-Kezzab: Beni Hanife kabilesinden,Peygamberlik iddia etti.YEMAME  yakınlarında HALİD B. VELİD  ile karşılaştı. Hz. Vahşi müseylimeyi öldürdü.Bu savaşta müslümanlardan 700 ila 1200 kişi şehid oldu. Bunlardan, 70 'i kur'an hafızı idi.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
İsayncılar (İrtidat eden, Bağımsız  bedeviler)

1. BAHREYN 2. UMMAN 3. YENEN İSYANI 4. KİNDE İSYANI

Fetihler
Dünya tarihinden büyük olay, İslam'ın başlamasıdır. İslamla pers, paganizm, zerdüştlük ortadan kaldırıldı. Çinin ilerleyişi durdu bu günkü sınırlarla kaldı.

Fetihlerin Sebepleri
-Arapların savaşcı özellikleri.
-İslam dinini bütün dünyaya yayma inancı  ve gayretleri.
-Bizans  ve Sasani'lerin 610 dan itibaren birbirlerini yıpratmaları.
-Halk ile idareciler arasındaki adaletsizliği gidermek.
-İslamın birlikte yaşama hoşgörüsünü sağlamak.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
a. Irak Fetihleri (633): Komutanları Halid b. Velid.
Hire ve Anbarın Fethi ( 633): Halid b. Velid.
Hirelilerle şu şartlarda antlaşma yapıldı (12/633):
1. Müslümanlara yıllık 90.000 dirhem müşterek cizye ödeyecekler.
2. İnanç ve ibadetlerinde özgür olacaklar.
3. Kimseyi isyana teşvik etmeyecekler.

b. Şam Fetihleri
Bölgeler ve komutanlar: -Filistine ,Amr b. El-As. -Ürdüne, Şurahbil b. Hasene. -Şam(suriye), Yezid b. Sufyan, Halid b. Velid.
Ecnadeyn Savaşı (13/634)
Hz. Ebubekir'in emri üzerine, Hâlid b. Velîd, Irak cephesinden Suriye cephesine giderken Dûmetu'l-Cendel'i fethetti.
Ecnadeyn Savaşı Suriye topraklarında Bizans ile gerçekleşen ilk savaştır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Kur'anın Mushaf Haline Getirilmesi
-Kuran nazil olurken  Hafızlar tarafından  ezberleniyor, diğer taraftan ayetler ,yassı taşlara, deriye kemik parçalarına yazılıyordu.
-Mürtedlerle yapılan savaşlarda (632) de Müseylime ile yapılan akraba savaşlarında  yemamede  bir çok hafızın şehid edilmesinde, Hz. Ömerin teklifiyle Kuran'a zarar geleceği endişesiyle Kur'anı mushaf haline getirme teklifini Hz. Ebubekire  teklif etti.
-Hz. Ebubekir ilk  önce yanaşmadıysa da sonra ikna olup Vahiy katibi Zeyd b. sabiti başkan seçerek iki hafızın şahidliğiyle, Kur'anı cem ettirerek mushaf haline getirtdi. 25 hafızın kontrolünde kabul edildi.
-İlk MUSHAF Hz. HAFSA'ya teslim edildi.

Hz. Ömer'in Halife Tayin Edilmesi
Hz. Ebubek'in hastalığında(634) Hz. Öme'ri  yerine imam tayin  etti. Ashabbıyla Hz. Ömer'in haliefe olmasını iştişare ettikten sonra, yazılı bir vasiyet ile Hz. Ömer'i halife tayin etti.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ebubekir'in Vefatı
Hz. Ebubekir(r.a) (634) 63 yaşında vefat etti .Eski elbiseleriyle kefenlenmesini, eşi Fatma binti. Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın yardım etmesini istedi.  
-Hz. Ömer cenaze namazını kıldırdı. Hz.Ömer, Hz. Osman,  Hz. Talha b. Ubeydullah tarafından Hz. Peygamberin (s.a.v)in yanına defn edildi.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır. 

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz 
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz 
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3290.0

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

serap şabanoglu kou

ALLAH razı olsun hocalarım.

şerife biner koü


Şeyda Ilgaz Koü

Allah razı olsun çok faydalı bir özet olmuş
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Cemile Öz Koü

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Gülşah

Allah razı olsun selam ve dua ile...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Gülşen Uzun Koü

Emek verenlerden Rabbim razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

bahtışen hacakKOÜ

Allah razı olsun cümlenizden hocalarım.
 • Üniversite: Hiçbiri

Kevser sezgin


Allah razı olsun cümlenizden hocalarım.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Fatma Büşra Boncuk Koü

Allah razı olsun .iyiki varsınız
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

AliAzakKoü

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dua ile kalın
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Lütfiye Özkan Kou

Bütün emeği geçenlerin ellerine yüreklerine sağlık Allah razı olsun....
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

AliAzakKoü

Allah razı olsun .iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

AliAzakKoü

Allah razı olsun .iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Melek

Emekleriniz için Allah razı olsun..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Gülşen Uzun Koü

Güzel bir çalışma olmuş Rabbim muvaffak etsin
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Sema Kara

 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yukarı git