İslam Tarihi-2 1.Ünite Özeti

Başlatan ღ۩ Tebyin ۩ღ, 29 Ekim 2019, 20:21:40

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

ღ۩ Tebyin ۩ღ

İslam Tarihi-2 1.Ünite Özeti

Hülefay-i Raşidin Dönemi
EnEnnas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ebubekir (573-634)
Hayatı
* Asıl adı Ebubekir Abdullah b. Ebî Kuhafe el-Kureyşî et-Teymî'dir.
* Erkeklerden ilk Müslüman olandır. "Sıddîk" lakabıyla meşhurdur.
* "Halifet-u Rasulillah" unvanını ilk kullanandır. Babası Ebû Kuhâfe, annesi ise Ümmu'l-Hayr künyesi ile tanınan Selma binti Sahr'dır. Hz. Peygamber Daru'l-Erkam'da iken İslam'la müşerref olmuştur. Babası ise Mekke'nin fethi günü Müslüman olmuştur.
* İlk önce Kuteyle binti Abduluzza ile evlendi. Oğlu Abdullah ve kızı Esma oldu. Kuteyle İslam'ı kabul etmeyince onu boşadı ve Ümmü Ruman bint Amir ile evlendi. Ondan da Abdurrahman ve Aişe dünyaya geldi. Onun vefatından sonra da Esma binti Umeys'le evlendi. Ondan da Muhammed doğdu. Habibe binti Harice (Hazrec'li) ile de evlendi. Ondan da Ümmü Gülsüm adlı bir kızı dünyaya geldi.  
* Hz. Ebubekir, Hz. Peygamberin en vefalı dostu, danışmanı ve hicret arkadaşı idi. Onunla birlikte bütün faaliyetlere ve savaşlara katıldı.
* Vahiy kâtiplerindendi. Ensab ilmini çok iyi bilirdi. Mekke şehir devletinde "Eşnak" tan sorumluydu.
* 9/631'de Hz. Peygamber, onu hac emiri olarak görevlendirdi. Hz. Peygamber hastalandığında, onu namaz kıldırmakla görevlendirdi. Beni Saide gölgeliğinde ashab tarafından halife seçildi.

(Ensab ilmi: Kabile geçmişini bilme)
(Eşnak: Kabileler arasında meydana gelen kavgaların sonucunda ödenen kan bedelini belirleyen kurumdur (diyet bedeli.))
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ebubekir'in İslam İçin Fedakârlığı
* Malının önemli bir kısmını İslam'a hizmet yolunda harcadı.
* Tebük seferinde malının tümünü ordunun teçhizi için verdi.
* Müslümanlığı kabul eden ve işkenceye maruz kalan Bilal-i Habeşi, Amir b. Füheyre, Ebu Fükeyhe ve Zinnire gibi birçok köle ve cariyeyi satın alarak hürriyetlerine kavuşturdu.
* Mekke'de Müslümanlara işkence yapılan dönemde onun aracılığıyla Osman b. Affân, Zübeyir b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkâs ve Talha b. Ubeydullah gibi gençler İslamiyet'i kabul etmişlerdir.
* Hz. Peygamber'e hicrette yol arkadaşlığı yapmıştır.
* Hicret esnasında Hz. Peygamberin Hz. Ebubekir'e; "Üzülme! Allah bizimle beraberdir." sözüne muhatab oldu.
* Mescid-i Nebi'nin arsasını satın aldı.

Hz. Ebubekir'in Halife Seçilmesi ve Ashaba Hitabı
Hz. Peygamberin cenazesi ile uğraşıldığı bir anda Muğire b. Şu'be, Hz. Ömer'e gelerek; Ensar'ın, Sakifetü Benî Saide'de toplandığını ve bir halife seçmek üzere olduklarını haber verdi. Ebubekir, Ömer ve Ebu Ubeyde b. Cerrah hemen toplantı yerine gittiler. Sa'd b. Ubade, İslam'a hizmetlerinden, fetihlerdeki başarılarından bahsederek halifeliğin kendi hakları olduğunu savundu. Hz. Ebubekir ise, halifeliğin Hz. Peygambere yakınlık ve arapların saygı gösterdiği tek kabile olması dolayısıyla halifeliğin Kureyş'te olması gerektiğini savundu. Hz.Ebubekir Araplar, Kureyş'ten başka bir kabileye itaat etmez, diyerek muhataplarını ikna etti. Hz. Ömer'in halife olmasını teklif etti fakat Hz. Ömer'in ona biat etmesi ile biat merasimi başladı. Benû Saide gölgeliğinde gerçekleştirilen bu biate "özel biat", daha sonra mescitte yapılan biate ise "genel biat" denildi.
Hz. Ebubekir, biat sonrasında yapacağı icraatlarını özetlediği kısa, fakat anlamlı hitabesinde; "...En hayırlınız olmadığım hâlde sizi yönetmek üzere seçildim. Doğruluktan ayrılırsam beni düzeltin... Allah ve Resulü'ne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Bu itaatten ayrılırsam artık sizin üzerinizde itaat görevi kalmaz..." diyerek icraatlarıyla ilgili mesajlar verdi.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Usame Ordusu Suriye Yolunda
Hz. Peygamber, vefatından kısa bir süre önce Suriye taraflarına gönderilmek üzere bir ordu hazırladı. Komutasına da Üsame b. Zeyd b. Hârise'yi tayin etti. Hz. Ebubekir de itirazlara ve irtidat olaylarına aldırmadan, genç Üsâme'yi, ordunun başında Suriye taraflarına gönderdi. (1 Rebiulahir 11 / 26. 06. 632)
Hz. Ebubekir orduyu uğurlarken orduya şöyle hitap etti:
"Emanete hıyanet etmeyin. Ahde vefa gösterin. Ganimetlerden çalmayın. Ölülerin organlarını kesmeyin. Çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin. Hurma ağaçlarını kesip yakmayın... Yiyecek ihtiyacı dışında deve, koyun gibi hiçbir hayvanı kesmeyin. Gittiğiniz yerlerde dünyadan el- etek çekmiş manastırlarda sadece ibadetle meşgul olan birtakım insanlara rastlayacaksınız. Sakın onlara dokunmayın... Gideceğiniz yerlerdeki insanlar sizlere yiyecek sundukları zaman Allah'ın adını anarak yemeye başlayın. Haydi, Allah'ın adıyla ilerleyin. Allah sizi taun ve yaralamalardan korusun"
Kırk gün süren Suriye seferinde üç bin kişilik İslam ordusu düşmanla karşılaşmadı. Kuzeyde Eyle'ye kadar ilerledi. Bazı isyankâr kabileleri itaat altına aldıktan sonra geri döndü.

Yönetim Anlayışı
a. İstişare (Siyasi anlamda sistemleşmiş haline şura denir.)
* Ridde hadiselerinde ordu başına geçmek istediğinde Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin ikazları.
* Hz. Ömer'in halifeliği hususunda gerçekleştirilmiştir.
* Danışmanları: Hz. Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Zeyd b. Sabit.
* Medine'de davalara bakma hususunda Hz. Ömer; Beytulmal emini Ebu Ubeyde b. Cerrah; devlet katibi Hz. Osman, Ali, Zeyd b. Sabit; Hacib Şedid ile istişare yapmıştır.

b. Kararlılık
* Usame Ordusunun gönderilmesindeki tavrı.
* Ridde hadiselerindeki tavrı: "Allaha yemin oldun ki, namaz ile zekâtın arasını ayıranlara karşı savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Onlar Rasulullaha verdikleri zekât hayvanının başına bağlanan ipi dahi bana vermekten çekinirlerse, yine onlarla savaşırım."
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
c. Müsamaha
* Halid b. Velid'in Secah ile hareket eden Beni Hanzala reisi Malik b. Nüveyre'nin eşi Leyla ile evlenmesi üzerine azlinin istenmesi karşısında "Ben asla kafirlere karşı kınından çıkardığı bir kılıcı, kına sokmam."
* Uman valisi Amr b. As'ın Şam fetihleri için komutan tayininde kendisi ile görüşmesi; Yemen bölgesine idareci olan Halid b. As'ın tavrı ve onu Şam ordusunda komutan tayin etmesi.

(Azil: Sözlükte "ayırmak, uzaklaştırmak" anlamına gelen azil (azl), bir fıkıh terimi olarak, tek taraflı irade beyanıyla bir yönetici veya memurun görevine son verilmesi, bir vekil veya mümessilin temsil yetkisinin kaldırılması anlamında kullanılmıştır.)

d. Ehliyet
* Yezid b. Ebu Süfyan'a tavsiyeleri.
* Teymoğullarından hiç kimseyi komutan tayin etmemiştir. Örneğin; Talha b. Ubeydullah onun zamanında önemli bir devlet görevine getirilmemiştir.
* Yönetimini Hz. Peygamberin kurmayları ile devam ettirmesi. Mekke (Attab b. Esid), Taif (Osman b. Ebul As), Cened (Muaz b. Cebel), Zebid, Aden, Yemen (Ebu Musa el Eşari), Bahreyn (Ala el Hadrami) Peygamber bürokratlarıdır.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ridde Hadiseleri

Mütenebbilere ve Mürtedlere Karşı Mücadelesi
* Hz. Peygamber vefat etmeden bir müddet önce ve sonrasında Arabistan'daki Mekke, Medine ve Tâif dışında ki yerlerde kabileler arasında dinden dönenler ve peygamberlik iddiasında bulunup isyan edenler vardı.
* İslam'ı özümsememiş bazı kabileler de Rasulullah'ın vefatından sonra namaz kılmakla beraber, artık devlete zekat vermeyeceklerini bildirdiler.
* Mütenebbilere ve mürtedlere karşı ne yapılacağında ihtilaf yoktu, fakat zekat vermek istemeyenler konusunda ashab arasında fikir ayrılığı vardı. Hz. Ömer ve bir kısım sahabe, Allah'ı birleyen bir kimseyle savaşılamayacağını söylüyorlardı.
* Halife Hz. Ebubekir ise, "Hz. Peygamber'e verdikleri bir yuları bile bana vermeyi reddederlerse onlarla savaşırım." diyerek kararlılığını göstererek onları dize getirdi.

( Mütenebbi: yalancı peygamberlik iddiasında bulunan, peygamberlik taslayan, yalancı peygamber Mütenebbi nam Arap Şairi
Mürted: İslam dininden dönen kimsedir.)
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Toplu İsyan Girişimleri
Hz. Peygamber döneminde: Beni Müdlic'den Esvedül Ansi; Beni Hanife'den Müseylime; Beni Esed'den Tuleyha b. Huveylid.
Hz. Ebubekir döneminde: Beni Temim'den Secah; Fezare'den Uyeyne b. Hısn; Gatafan ve Beni Amr ittifak lideri: Kurre b. Seleme; Bebi Süleym'den Fücae b. Abdüyalil; Kinde'den Eşas b. Kays; Benü Yerbu'den Hakem b. Zeyd'e tabi Beni Bekr b. Vail ve Malik b. Nüveyre'dir.

Bir kısmı;
İrtidat: Dinden çıkma.
İsyan: Dine bağlı kalacaklarını ancak zekat vermeyeceklerini iddia etti.

İsyanların Nedenleri:
* İnanç zayıflığı ve Dinî cehalet
* Kabilecilik, kabileler arası rekabet
* Bedevi psikolojisi ve Bağımsızlık arzusu
* Ekonomik sebepler
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Mütenebbilerle Savaş
1. Esved el-Ansi: Hz. Peygamber'in vefatından önce Yemen'de Peygamberlik iddiasıyla isyan etti. Vali Şehr b. Bazan'ı öldürdü, onun hanımıyla nikahlandı. Hz. Peygamber, öldürülmesini emretti. Zorla nikahına aldığı kadının hilesi ile öldürüldü.
2. Tuleyha b. Huveylid: 9/630'da Medine'ye gelip Müslüman olan Tuleyha, Esed, Gatafan ve Tayy kabilelerinin bazılarının desteğiyle peygamberlik iddiasında bulundu. Buzaha'da Halid b. Velid'in ordusuyla savaştı. Tuleyha, Şam taraflarına kaçtı ve daha sonra Müslüman oldu.
3. Secah bt Hâris: Temim kabilesinin Tağliboğulları kolundan Hıristiyan bir kâhine iken Peygamberlik iddiasında bulundu. Temim kabilesi liderlerinden Malik b. Nüveyre de onunla beraber hareket ediyordu. Halid b. Velid ile karşılaşınca Malik, teslim oldu. Secah daha sonra Müslüman oldu ve kabilesine döndü. Halit, Malik'i öldürdü ve hanımını nikahladı.
4. Müseylimetü'l-Kezzab: Benî Hanife kabilesinden olup peygamberlik iddiasında bulundu. Hz. Ebubekir, Müseylime'ye karşı İkrime b. Ebî Cehil'i gönderdi. İkrime, Müseylime'ye yenilince bu defa Hâlid b. Velîd'i gönderdi. Yemame yakınlarında meydana gelen Akraba savaşında iki taraf da büyük kayıplar verdi. Vahşi, Müseylime'yi öldürdü. Hanifeoğulları bozguna uğradı. Bu savaşta Müslümanlardan 700 ilâ 1200 kişi şehit oldu. Şehitlerden 70'i Kur'an hafızıydı.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
İsyancılarla Savaş
1. Bahreyn: Bahreyn halkı ve yönetimi irtidat edip isyan edince Hz. Ebubekir, Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmak için Ala b. el-Hadramî'yi gönderdi. Ala b. Hadramî bölgede Müslüman olanların desteğini de alarak mürtedlere karşı başarı elde ederek İslamın hakiyetini yeniden sağladı.
2. Umman: Umman'da oturanların büyük bir kısmını oluşturan Ezd kabilesinden Lakit b. Malik irtidat ederek Umman'ı ele geçirerek isyan etti. Hz. Ebubekir, Umman'a İkrime b. Ebi Cehil'i gönderdi. Lakit'in ordusuyla yapılan savaşta Müslümanlar galip geldi. Pek çok ganimet de ele geçirildi.
3. Yemen İsyanı: Esved el-Ansî'den geriye kalan taraftarları isyan ettiler. Yemen'in yeni valisi Firuz, Halife'nin gönderdiği ordunun desteği ile isyanı bastırarak kontrolü sağladı.
4. Kinde İsyanı: Hadramut bölgesinde zekat amili olarak görev yapan Ziyad b. Lebidê karşı Kinde kabilesi reisi Eş'as b. Kays etrafına asileri toplayarak isyan etti. Hz. Ebubekir, Muhacir b. Ümeyye'yi bir ordu ile isyanı bastırmak için gönderdi. Muhacir ile Ziyad birlikte hareket ederek asilerin üzerine yürüdüler. Bir kaleye sığınmak zorunda kalan Eş'as ve Kindeliler eman isteyince Hz. Ebubekir onları affetti.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Fetihler
Fetihlerin Sebepleri:
* Arapların savaşçı özellikleri ve yüksek manevra kabiliyetleri
* İslam dinini bütün dünyaya yayma gayret ve inancı. İslam ile sağlanılan birlik kavmiyetçilikten arınma ve potansiyelin fethe kanalize edilmesi
* Bizans ve Sasani'nin 610'dan itibaren savaşları ile birbirini yıpratmış olması (Sünnetullah: Birliklerini bozma, parçalama). Tıpkı Osmanlı yükselirken Avrupa'nın parçalanması.
* Fetih topraklarındaki halk ile idare arasındaki kopukluk ve halka yönelik adaletsizlikler, ağır vergiler ve savaşlardan yılgınlık
* İslam'ın hoşgörü içerisinde birlikte yaşama kültürü sağlaması

a. Irak Fetihleri:
* Ridde savaşları devam ederken Irak bölgesinde Şeybanî kabilesi liderlerinden Müsenna b. Hârise, Müslümanlar adına Farslar'la bir mücadele içindeydi. Hz. Ebubekir, ridde savaşları sonrası 12/633 yılında Hâlid b. Velîd'i de Yemame'den Irak'a yardım etmek için gönderdi.
* Sasaniler, 601 tarihinde Hire şehrini alarak buranın idaresini Hıristiyan Lahmî kabilesine vermişlerdi. Sasaniler Irak Sevad'ı denilen Mezopotamya'nın verimli topraklarını derebeyler aracılığı ile sağlamaktaydılar.
Basra körfezinden başlayarak fetihler gerçekleştiren Hâlid b. Velid, karşısına çıkan Sâsânî birliklerini mağlup edip Hire'ye ulaştı.

Hire ve Anbar'ın Fethi (12/633)
Halit b. Velit komutasındaki İslam ordusu Hire'yi kuşattı ise de bir müddet sonra şehrin ileri gelenleriyle müzakerelere başlandı. Yapılan görüşmelerden sonra Hireliler'in temsilcisi İyas b. Kabisa, cizye ödeyerek barış yapmak isteğinde bulundu.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hirelilerle şu şartlarda antlaşma yapıldı (12/633):
1. Müslümanlara yıllık 90.000 dirhem müşterek cizye ödeyecekler.
2. İnanç ve ibadetlerinde özgür olacaklar.
3. Kimseyi isyana teşvik etmeyecekler.

Hire'nin ele geçirilmesinden sonra Müslümanlar Anbar'ı kuşattılar. İranlılar, şehrin etrafına hendek kazarak savunmaya geçseler de, Hâlid b. Velîd, güçsüz develeri keserek hendeği doldurdu ve hendeği geçerek Anbar'ı fethetti (12/633).
Bu zaferlerle güçlerini birleştirerek Müslümanlara teslim olmayan Hıristiyan Araplar, İslam'ın hakimiyetine boyun eğmek zorunda kalmışlardır.

b. Şam Fetihleri:
Hz. Ebubekir, yaptığı istişarelerden sonra Şam bölgesine sefere karar verince dört ayrı komutan görevlendirdi.
Amr b. el-Âs'ı Filistin'e,
Şurahbil b. Hasene'yi Ürdün'e,
Yezid b. Ebî Süfyân- Hâlid b. Velîd'i Şam (Suriye) bölgesine fetihler yapmaları için görevlendirdi.
**Şam bölgesine giden ordu komutanları, kalabalık Bizans birlikleriyle karşılaşınca durumu Hz. Ebubekir'e bildirdiler. Hz. Ebubekir de Irak bölgesinde fetihlerde bulunan Hâlid b. Velîd'e mektup yazarak yerine Müsenna b. Hârise'yi bırakıp Şam'a yardıma gitmesini bildirdi.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ecnadeyn Savaşı (13/634)
* Hz. Ebubekir'in emri üzerine, Hâlid b. Velîd, Irak cephesinden Suriye cephesine giderken Dûmetu'l-Cendel'i fethetti. Suriye cephesine varınca bölgedeki komutanlarca başkomutan tayin edildi. Hâlid, önce Merc-u Rahıt'taki Bizans birliklerini yendi. Ardından (13/634) Busra şehrini fethetti. Onlarla, ergenlik çağına gelenlerin cizye ödemeleri şartıyla anlaşma yaptı.
* Ecnadeyn Savaşı Suriye topraklarında Bizans ile gerçekleşen ilk savaştır. 24.000 kişilik ordu ile Hâlid, Kudüs'ün batısındaki Ecnâdeyn'e doğru hareket etti ve ordugâhını orada kurdu. Hâlid'in komutasındaki ordu ile Bizans ordusu Ecnadeyn mevkiinde karşı karşıya geldiler. Bu savaşta Müslümanlar kesin bir başarı elde ettiler. Savaşta Bizanslılardan 3.000 asker öldürülürken Müslümanlar 14 şehit verdiler.
Bu savaş sonucunda Filistin topraklarını yolu açıldı.

Kur'anın Mushaf Haline Getirilmesi
* Kur'an'ı Kerim nazil olurken bir taraftan ayetler hafızlar tarafından ezberleniyor,  diğer taraftan o günkü şartlarda nazil olan ayetler yassı taşlara, deri ve kemik parçalarına veya hurma dallarına yazılarak muhafaza ediliyordu.
* Mürtedlerle yapılan savaşlar esnasında özellikle 11/632 yılında Müseylime ile yapılan Akraba savaşında Kur'an hafızı pek çok sahabi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Hz. Ömer, bu gelişmenin Kur'an'ın muhafazasına zarar verebileceğinden endişe ederek Kur'an-ı Kerim'in mushaf olarak bir araya toplanmasını Hz. Ebubekir'e teklif etti.
* Hz. Ebubekir, önce Hz. Peygamber'in yapmadığı bir işi yapmaktan kaçındıysa da, sonra ikna oldu ve bu işi yapmaya karar verdi. Bu iş için Zeyd b. Sabit'i görevlendirdi. Zeyd de Kur'an'ı Kerim'i yazılı malzemelerden ve insanların hafızalarından ikişer kişinin şahitliğiyle Kur'an'ın sure ve ayetlerini cemederek mushaf haline getirdi. Usul şu şekildedir: Davul çalarak davet edilmiş, sunum (arda) sırasında okunmuş, yazılı bölümler heyetin önünde okunmuştur. Kural, heyete teslim edilen yazmalarda en az iki kez geçen bir ayetin kabul edilmesi, diğer türlü reddedilmesi şeklindeydi. Bu şekilde derlendi. 25 civarında hafız vardı ve onların kontrolünde kabul edildi.
* İslam devletinin başkanı ve Rasulullah'ın halifesinin talimatıyla bir cild halinde bir araya getirilen resmi Kur'an nüshası Hz. Hafsa'ya teslim edilmiştir.
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Hz. Ömer'in Halife Tayin Edilmesi
Hz. Ebubekir, 13/634'te hastalandı ve Hz. Ömer'i namaz kıldırmak için imam tayin etti. Kendinden sonra Hz. Ömer'in halife olmasının uygun olduğunu düşünerek ashabın ileri gelenleriyle istişare etti. Ashabın çoğunluğu Hz. Ömer'in halife olması fikrini destekledilerse de bazıları onun sert karakterinden çekiniyorlardı. Sonuçta Hz. Ebubekir, yazılı bir vasiyetname ile yerine Hz. Ömer'i halife tayin etti.

Hz. Ebubekir'in Vefatı (13/634)
Hz. Ebubekir 63 yaşında vefat etti. Cenazesinin eski elbiseleriyle kefenlenmesini, eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını ve oğlu Abdurrahman'ın ona yardım etmesini istedi. Cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı. Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah ve oğlu Abdurrahman tarafından Hz. Peygamber'in yanına defnedildi.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ

Kaynak: Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi ( İzinsiz almak bu emeğin rızasını ihlal etmektir.)
Çalışmalar Tebyin.com üzerinden 7 / 24 faydalanmak isteyenlere açıktır.

Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesine yönlendirebilirsiniz.
Paylaşımlarımızın sitemiz dışında yayınlanmasını uygun değildir. Hak ihlali yapmamanızı tavsiye ederiz...
Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com
Ey kardeşim ; Selam ve Esenlik üzerine olsun...
Takdir , Teşekkür ve Dua etmek erdemli olmanın gereğidir. Haset etmek yerine Gıbta etmek kardeşliğin ve inancın gereğidir.

Haset sahibini zehirler , hasidi bitirir. Müslümanın inanan kardeşine hüsnü halde bulunması gereklidir. Güzel kardeşim içindeki benden kurtulmak için hasidi ve zannı terket güzel kardeşim. Takdir  , Teşekkür ve Dua etmek saadet sahibi insanların ahlakıdır. Övgü ve yergi acizlerin halidir. Bir kulun iyiliğini gördüyseniz , faydasına erdiyseniz
ona ya misliyle cevap veriniz yada nankörlük etmeyiniz... Biz kul makamındaki kimsenin övgüsüyle övünemeyecek, yergisiyle yerilmeyecek kadar düstürluyuz
bi iznillah. Bizler her kardeşimizi  Allah için sevmekteyiz.

TEBN MASTER İTAM  
KONULARLA ÖĞRENİM  YÖNTEMİ


Ennas  & Tebyin Master İlitam Ailesi Ekibi Tarafından Hazırlanmıştır. https://www.tebyin.com

Kaynak: https://www.tebyin.com/index.php?topic=3217.0

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
'' Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' Yûnus Suresi 36. Ayet

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

serap şabanoglu kou

Allah razı olsun görünmez ama her zaman yanımızda olan tebyin ekibinden çok faydalandık.

aysel pişkin koü

Allah razı olsun tebyin ekibinden emeklerinin karşılıgını Rabbim iki cihanda versin
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Mehmet Muslu KOÜ

 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

hamza

Allah razi olsun emeginize saglik
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Hafize Koü

   Hocalarım emeğinize sağlık.İki cihanda aziz olun
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Şeyda Ilgaz Koü

çok faydalı bir özet Allah razı olsun
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Cemile Öz Koü

Tekrarlamak için kısacık özet ne güzel olmuş hocam.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Hatice Baysal Koü

Allah razı olsun önemli yerler kaleme alınmış
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Ayşe Atlı Koü

 emeğinize sağlık...

OĞUZDURAN

emeği geçenlerin eline sağlık.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Melek

Güzel akıcı bir özet olmuş emeğinize sağlık.. Allah razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Aziz Türkmen Koü

Cok büyük hizmet Rabbim izdiyad eylesin. Şükran.
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi
Ya Rab Dostlarından Ayırma

bahtışen hacakKOÜ

Özeti hazırlayan hocalarımın ellerine sağlık.
 • Üniversite: Hiçbiri

Gülşah

Renklendirmeler dikkat çekici ve tam noktalara olmuş Allah razı olsun inşallah selam ve dua ile...
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

AliAzakKoü

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dua ile kalın
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

Lütfiye Özkan Kou

Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin ki bu hizmetlerin devamını ve ecrin'i katlayasınız inşaallah
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

AliAzakKoü

Allah razı olsun .iyiki varsınız Tebyin Ekibi ..
 • Üniversite: Kocaeli İlahiyat Fakültesi

OĞUZDURAN

emeği geçenlerden Allah razı olsun.
 • Üniversite: Kocaeli Üniversitesi

Yukarı git